ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
การยื่นแบบเพื่อชำระภาษี ปี 2562
(01/04/62) ..อ่าน 1,176 ครั้ง
 
61 วันไม่เผา
(31/03/62) ..อ่าน 7,265 ครั้ง
 
กำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปี ๒๕๖๒
*** ให้เจ้าของที่ได้ลงทะเบียนไว้  นำสุนัขและแมวที่มีอายุตั้งแต่ ๒ เดือนขึ้นไป  ให้มารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า  และให้เจ้าของสัตว์เลี้ยงนำบัตรประชาชนมาด้วย (19/03/62) ..อ่าน 5,961 ครั้ง
 
 
 
ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง "ยางเนิ้ง"
ภาพกิจกรรม งาน ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง "ยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณวัดศรีโพธาราม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ (18/04/62) ..อ่าน 367 ครั้ง
 
"สระเกล้าดำหัว" นายอำเภอสารภี
นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ  นำคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วย กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง  ร่วมป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว" นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี พร้อมภริยา และ พ.ต.อ.สงกรานต์ ... (17/04/62) ..อ่าน 368 ครั้ง
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒ (05/04/62) ..อ่าน 586 ครั้ง
 
 
 
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562 (ไตรมาสที่ 2) (03/04/62) ..อ่าน 1,517 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 (03/04/62) ..อ่าน 1,496 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างวางท่อเหลี่ยมค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าร้านแฝดประดับยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง (27/03/62) ..อ่าน 4,606 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อเหลี่ยม ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ลำเหมืองสาธารณะหน้าร้านแฝดประดับยนต์ หมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง (14/03/62) ..อ่าน 4,949 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562 ในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 (06/03/62) ..อ่าน 5,023 ครั้ง
..ดูรายละเอียด..
 
  ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (23/04/62)
  นุ่น (01/04/62)
  ถุงขยะซื้อยากชิบหายย (18/03/62)
  ถามให้หายสงสัยจ้า (11/03/62)
  สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (23/02/62)
  ไฟกริ่งในหมู่บ้านรัตนาวิลล่า (05/02/62)
  สอบถามการทำถนน ซอยบ้านคุณอรสา (16/01/62)
  ขอความชัดเจนด้วยครับ (15/08/61)
  ช่วยตรวจสอบการทำงานของภารโรงหมู่บ้านและเจ้าหน้าที่เทศบาลที่กวาดใบไม้ถนนเส้น... (09/08/61)
  ขอตรวจสอบเสาลำโพงเสียงไร้สาย (25/06/61)
  เทศบาลจัดการให้ด้วย (25/04/61)
  เจ้าพวกนี้อยู่ในความดูแลของใคร🐶 (06/04/61)
  สอบถามเรื่องการวางท่อระบายน้ำค่ะ (05/03/61)
  ปัญหาการจำหน่ายถุงใส่ขยะ (19/01/61)
  รบกวนช่วยส่งคนตักเตือน (12/01/61)
อ่านต่อ..
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ : (02/04/62)
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านและบ้านจากทะเบียนบ้านภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ : (05/03/62)
 
เวียงกุมกาม ข้อมูลทั่วไป เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณที่พญามังราย (พ่อขุนเม็งราย) ทรงโปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1829 มีคูเวียงอยู่ 4 ด้านเพื่อไขแม่น้ำปิงให้ขังไว้ในคูเมือง จากการสำรวจพบว่ามีโบราณสถานที่ปรากฏอยู่ในเวียงกุมกาม และใกล้เคียง 20 แห่ง ทั้งที่เป็นซากโบราณสถาน และเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่ โบราณสถานที่สำคัญ ได้แก่ วัดเจดีย์เหลี่ยม วัดช้างค้ำ ...
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ดอกบานชื่น
ผู้ผลิต. คุณสุมิตรา วงศ์คำฟูเจริญ .
แชมพูดอกอัญชัญ
ผู้ผลิต. ผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 หมู่ 4 ต.สารภี อ.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่.
กลุ่มรองเท้านินจา
ผู้ผลิต. นางสายฝน กาจุม (เจ้าของกิจการ).
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มน้ำดื่มศรีโพธาราม)
ผู้ผลิต. นายบุญยง ต้นพรหม.


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com