ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลสามปี
เเผนพัฒนาเทศบาลสามปี
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
ตรวจสอบอีเมล์
 
 
ประกาศใช้เเผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
(12/10/60)
 
ประกาศใช้เเผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
(12/10/60)
 
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เปิดรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562
(01/10/60)
 
 
 
ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯลฯ ประจำเดือน ตุลาคม
นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลฯ และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๒-๖ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ (06/10/60)
 
ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560
เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการรางวัลพระปกเกล้า ประจำปี 2560  (05/10/60)
 
กิจกรรมวันครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย
(28/09/60)
 
 
 
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 2 บ้านเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง (02/10/60) ..ดูรายละเอียด..
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. 2 ชั้น ขนาด 15 เมตร ยาว 27 เมตร (29/09/60) ..ดูรายละเอียด..
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (29/09/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วมเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ และที่จอดรถสำหรับคนพิการ (20/09/60) ..ดูรายละเอียด..
รายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง (24/08/60) ..ดูรายละเอียด..
 
  เพลงที่เปืดในยามเช้า (13/10/60)
  ยังคงมีการเผาขยะหรือใบไม้ในเขตเทศบาล (08/10/60)
  สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ รบกวนร้านค้าข้างเคียง (29/09/60)
  ทิ้งขยะไม่ใช่หน้าบ้านของตัวเอง (26/09/60)
  ขายส่งอุปกรณ์มือถือ อุปกรณ์ไอที Gadget ทุกชนิด ราคาถูก (20/09/60)
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ระบบกระจายเสียงไร้สาย (20/09/60)
  หมอชูยารักษาโรค (18/09/60)
  " ทำอย่างนี้ก็ได้หรือ " (02/09/60)
  ลาดยางถนน แต่ลาดไม่เต็มถนน จะลาดเพื่ออะไร??? (02/09/60)
  ร้านข้าวเหนียวเทน้ำแช่ข้าวลงถนน (01/09/60)
  สมุนไพร ยารักษาโรคทั่วไป (28/08/60)
  ร้องทุกข์วัยรุ่นมั่วสุมหน้าร้านเกมส์ (15/08/60)
  น้ำหมู่2ขุ่นดำบ่อย (04/08/60)
  ขอทางระบายน้ำ หรือท่อระบายน้ำ (11/07/60)
  ((+++ยารักษาโรคแบบดั้งเดิม++)) (29/06/60)
อ่านต่อ..
Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ : สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย ถูกใจเพจนี้ · 24 กุมภาพันธ์ 2015 · มีการแก้ไข · Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ #เร็วก็รอด #ปลอดอัมพาต “หมอขอแสดงความเสียใจด้... (21/03/60)
สถิติประชากรและครัวเรือนภายในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำเดือนมกราคม 2560 : (08/02/60)
ถนนสายต้นยาง ถนนสายเชียงใหม่-ลำพูน ที่ผ่านเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สองข้างทางที่แวดล้อมไปด้วยต้นยางนาสูงใหญ่เรียงตัวสวยงาม ถือเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่ใครที่มาเยือนยางเนิ้งต้องผ่าน และแวะชื่นชมความสวยงาม
อ่านต่อ..
ดูสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ ..
ขิง+ดอกคำฝอยผงสำเร็จรูป
ผู้ผลิต. คุณสุมิตรา วงศ์คำฟูเจริญ .
หมวก(คาวบอยรีไซด์เคิ่ล)
ผู้ผลิต. คุณรจนา กิติวรรณ .
อนงค์โคมลอย
ผู้ผลิต. นางสาวอนงค์ จิตคำ.
กาแฟสารภี
ผู้ผลิต. สถานที่ผลิต / จำหน่าย: ตรงข้ามกับธนาคารออมสินสาขาอำเภอสารภี สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวริศรา วงศ์เนตร (แวว) .


Copyright 2005-2017 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com