ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จากถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก - สี่แยกเสน่ห์ชายน้ำ หมู่ที่ 3 ตำบลยางเนิ้ง <17/04/61>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (1855_1868_17042561.PDF) 
 ประกาศรายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) <05/04/61>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานผลการปฏิบัติตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง (ไตรมาสที่ 2) (1854_1867_2.pdf) 
 ประกาศการจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มแผน) <05/04/61>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศการจัดทำแบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง (เพิ่มแผน) (1853_1866_123.pdf) 
 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างเดือน มีนาคม 2561 (สขร.1) <05/04/61>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบ สขร.1 เดือนมีนาคม (1852_1865_March.pdf) 
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวน 1 โครงการ <29/03/61>
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (1851_1861_1.pdf)
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบพราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (1851_1862_2.pdf)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (1851_1863_3.pdf)
แบบ ปร.4 และ ปร. 5 (1851_1864_4.pdf)
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com