ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง "ยางเนิ้ง" <18/04/62> อ่าน 368 ครั้ง


ภาพกิจกรรม งาน ม่วนใจ๋ ปี๋ใหม่เมือง "ยางเนิ้ง" ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณวัดศรีโพธาราม ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒ 
  "สระเกล้าดำหัว" นายอำเภอสารภี <17/04/62> อ่าน 369 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ  นำคณะผู้บริหารฯ  สมาชิกสภาเทศบาลฯ  พนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วย กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนตำบลยางเนิ้ง  ร่วมป๋าเวณี "สระเกล้าดำหัว" นายพัฒนพงษ์  สร้อยอินทรากุล นายอำเภอสารภี พร้อมภริยา และ พ.ต.อ.สงกรานต์ สันวงค์ ผกก.สภ.สารภี  ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี  เมื่อวันที่  ๑๗ เมษายน ๒๕๖๒   
 ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๒ <05/04/62> อ่าน 587 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการฯลฯ ร่วมประชุมประจำเดือน พบปะพูดคุยกับผู้สูงอายุ และรับประทานอาหารร่วมกับผู้สูงอายุ ระหว่างวันที่ ๑-๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

 
 งานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ # ยางนาขี้เหล็กเฟสติวัล <29/03/62> อ่าน 649 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมงานเทศกาลต้นไม้ใหญ่เมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ ๓ "ยางนา-ขี้เหล็ก เฟสติวัล" และร่วมประชุมเสวนาสภายางนาขี้เหล็ก ครั้งที่ ๒ เพื่อปรึกษาหารือระหว่างภาคประชาชน ภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการฟื้นฟูปรับปรุง และการดูแลรักษาต้นยางนาและต้นขี้เหล็ก การประกาศกำหนดพื้นที่และมาตรการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม ในพื้นที่ตำบลวัดเกตุ ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี ฯลฯ เมื่อวันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


 
 โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การทำบายศรี" <29/03/62> อ่าน 649 ครั้ง


โครงการอบรมสร้างอาชีพให้กับชุมชน หลักสูตร "การทำบายศรี" ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2562
 
     
หน้า:   | 1 |   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com