ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชน "สวดมนต์ข้ามปี" <26/12/59>

 
 พิธีทำบุญตักบาตร พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ <03/12/59>


ขอเชิญพสกนิกรตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อปวงชนชาวไทยตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนานถึง ๗๐ ปี ในวันจันทร์ที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี
*** การแต่งกาย ชุดสุภาพสีดำไว้ทุกข์ 
 ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในดวงใจ ล้อมข้าวเลข ๙ <22/11/59>


ขอเชิญร่วมเป็นหนึ่งในดวงใจ ล้อมข้าวเลข ๙

กิจกรรม “รวมพลังสารภี ร้อยดวงใจ เกี่ยวข้าวตามรอยพ่อ” วันพฤหัสบดี ที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๓๙ น. ณ แปลงนาข้าวหอมมะลิ ๑๐๕ ของนายอุดม อภิชัย (ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลยางเนิ้ง)“เพราะเรามีหัวใจดวงเดียวกัน”

*** การแต่งกายใส่ชุดสีดำ (สำหรับท่านที่จะร่วมลงแขกเกี่ยวข้าว หากมีเคียวให้นำมาด้วย) ***
 
 รายงานการวิเคราะห์งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559 <17/11/59>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอรายงานการวิเคราะห์งบการเงิน  ประจำปีงบประมาณ  2559 เพื่อเผยเเพร่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(1725_1701_finance.59.pdf) 
 รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 <16/11/59>
ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1709_1679_59.pdf)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   | 11 |   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com