ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ แก่ประชาชนชาวไทย <29/01/57>


     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีพุทธศักราช ๒๕๕๗ แก่ประชาชนชาวไทย
เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ทรงพิมพ์ข้อความ "ขอจงมีความสุขความเจริญ Happy New Year 2014"
ส.ค.ส.พระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2557 นี้ เป็นพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฉลองพระองค์สากลสีน้ำเงินเข้ม ทรงผูกเนกไทสีเขียวอ่อน มีลวดลายเข้าชุดกับผ้าปักพระกระเป๋า ฉลองพระองค์ชั้นในเป็นเชิ้ตขาว ฉลองพระบาทสีดำ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับพระเก้าอี้สีขาว หน้าพระแกล หรือหน้าต่าง ณ พระตำหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล หัวหิน ทรงฉายกับคุณทองแดง สุนัขที่ทรงเลี้ยงมาตั้งแต่ปี 2541 สวมเสื้อสีเหลือง หมอบอยู่แทบพระบาทด้านขวา
ด้านขวาบน มีตราพระมหาพิชัยมงกุฎประดับ ส่วนด้านซ้าย มีผอบทองประดับ ด้านล่างของผอบทอง มีตัวอักษรสีเหลือง ข้อความว่า "ส.ค.ส.2557" และตัวอักษรสีส้ม ข้อความว่า "สวัสดีปีใหม่"
ด้านขวา ใต้ตราพระมหาพิชัยมงกุฎ มีข้อความภาษาไทยพิมพ์ด้วยตัวอักษรสีฟ้า ว่า "ขอจงมีความสุขความเจริญ" และข้อความภาษาอังกฤษ พิมพ์ด้วยตัวอักษรสีเขียวเข้ม ว่า "HAPPY NEW YEAR 2014"
ด้านล่างของ ส.ค.ส.มีแถบสีเขียวเข้ม มุมล่างขวามีข้อความ "ก.ส.9 ปรุง 060931 ธ.ค.56 พิมพ์ที่โรงพิมพ์สุวรรณชาด ท.พรหมบุตร ผู้พิมพ์โฆษณา Printed at the Suvannachad publishing, D Bromaputra. Publisher"
กรอบของ ส.ค.ส. พระราชทานฉบับนี้ เป็นภาพใบหน้าคนเล็กๆ เรียงกันด้านละ 3 แถว ส่วนด้านบนและด้านล่างเรียงกันด้านละ 2 แถว ทุกหน้ามีแต่รอยยิ้ม 
 โครงการจัดบริการสุขภาพประจำปีเชิงรุกให้แก่ประชาชน <28/01/57>


กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมจะได้ดำเนินการโครงการจัดบริการสุขภาพประจำปีเชิงรุกให้แก่ประชาชนอายุ ๓๕ ปีขึ้นไป และกลุ่มเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนระบบหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ในวันที่ ๒๐ – ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ที่ ประธานผู้สูงอายุทุกหมู่บ้าน หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ในเวลาราชการ

วันที่ตรวจสุขภาพมีจำนวน ๒ วัน

๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ คือ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๔ ตำบลยางเนิ้ง ณ วัดเวฬุวัน

๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผู้รับบริการตรวจสุขภาพ คือ หมู่ที่ ๕ – หมู่ที่ ๗ ตำบลยางเนิ้ง และหมู่ ๑,๒,๔,๘         ตำบลสารภี  ณ วัดต้นเหียว


หมายเหตุ : งดน้ำงดอาหาร หลังเวลา ๒๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

 
 สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗ <31/12/56>

 
 การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2557 <23/12/56>
โดย.. สำนักปลัดเทศบาล

ดาวน์โหลดเอกสาร..
(1226_1229_mt03091_v60.PDF)
คำขอลงทะเบียนเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งนอกเขตจังหวัด (แบบ ส.ส. 42) (1226_1230_file_b30e044baef0a1ee23b7cbd4653649f5.pdf)
(1226_1231_file_34d971cd812afb4462febf6418684d00.pdf)
(1226_1232_file_636d8b6a9beccf3d7a2d0929ce8bdfb1.pdf)
(1226_1233_file_b30e044baef0a1ee23b7cbd4653649f5.pdf)
(1226_1234_file_f2d1141aadaffc5843f6086e33dea056.pdf) 
 ขอเรียนเชิญเข้ารับฟังการชี้แจงและรับการประเมินผลกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล <19/12/56>


ด้วย สำนักงานหลักประกันสุขภาพเเห่งชาติ เขต ๑ เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอสารภี จะมีการชี้เเจงแนวทางการดำเนินงานพร้อมทั้งประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นของคณะกรรมการบริหารระบบหลักประกันสุขภาพตำบล อำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๕๗
ในการนี้ สำนักงานสาูธารณสุขอำเภอสารภี ขอเรียนเชิญคณะกรรมการบิรหารและคณะอนุกรรมการระบบหลักประกันสุขภาพตำบลทุกท่าน เข้ารับฟังการชี้เเจงและรับการประเมินผลการบริหารจัดการกองทุนฯ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๖.๓๐ น.
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   | 23 |   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com