ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมประเพณีตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน) <16/01/54> อ่าน 46 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอเชิญชวนพี่น้อประชาชนพุทธศาสนิกชน ร่วมกันสืบสานประเพณีล้านนา
ตักบาตรเป็งปุ๊ด (ตักบาตรเที่ยงคืน)” ในคืนวันอังคารที่ 18 มกราคม 2554 นี้ ตั้งแต่เวลา 23.00 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้ในอดีตเมื่อใกล้เข้าเวลาประมาณเที่ยงคืนที่ย่างเข้าสู่วันพุธคืนวันเพ็ญ 15 ค่ำ จะมีประชาชนจำนวนมากมาร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียน ปัจจัย แด่พระภิกษุสงฆ์สามเณร เรียกวันดังกล่าวว่า “วันเป็งปุ๊ด”โดยมีประวัติความเป็นมาสืบเนื่องมาจากความเชื่อที่ว่าพระมหาอุปคุตเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งที่มีมหาอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลโชคลาภวาสนาได้ออกจากการเข้าฌานสมาบัติใต้สะดือทะเล แล้วแปลงกายเป็นสามเณรน้อยออกมาโปรดสัตว์โลก การตักบาตรทำในตอนกลางคืน ช่วงเวลาสุดท้ายของคืนวันอังคาร เชื่อกันว่าหากผู้ใดได้ทำบุญตักบาตรพระมหาอุปคุต บุคคลนั้นถือว่าเป็นผู้มีบุญ จะมีโชคลาภวาสนาร่ำรวย และบังเกิดความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ผู้ที่เจ็บไข้ได้ป่วยจะบรรเทาหายเร็ววัน เด็ก ๆ จะเพิ่มสติปัญญา หนุ่มสาวจะสมพรในคำอธิฐานของเขา ส่วนคนทั่วไปแล้วจะเป็นศิริมงคลตลอดไป ซึ่งประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืนถือเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันมาช้านานแต่คนรุ่นใหม่หลายคนเริ่มละเลยประเพณีดังกล่าวจนถูกหลงลืมไปกับความทันสมัย เทศบาลตำบลยางเนิ้งจึงได้ฟื้นฟูประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืนในวันเป็งปุ๊ดให้เป็นที่รู้จักสืบต่อไป.....
 
 "ในหลวง" พระราชทาน ส.ค.ส.ปีพุทธศักราช 2554 แก่ประชาชนชาวไทย <09/01/54> อ่าน 41 ครั้ง


พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน ส.ค.ส.ปี พ.ศ.2554 แก่ปวงชนชาวไทย เนื่องในโอกาสวาระดิถีขึ้นปีใหม่

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ มีพระราชดำรัสอวยพรให้ประชาชนชาวไทยมีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา ย้ำให้มี "ความรักความเมตตา-น้ำใจไมตรี-อภัยกัน" จึงสามารถสร้างสรรค์ความสุขให้แก่ตนและประเทศชาติได้


เนื่องในวาระวันขึ้นปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2554 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงมีพระราชดำรัสอวยพรปีใหม่ให้แก่ประชาชนชาวไทย มีใจความดังนี้

ประชาชนชาวไทยทั้งหลาย

บัดนี้ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ ข้าพเจ้าขอส่งความปรารถนาดีมาอวยพรแก่ทุกท่านทุกๆ คน ให้มีความสำเร็จสมประสงค์ในสิ่งที่ปรารถนา.

ความปรารถนาของทุกคน คงไม่แตกต่างกันนัก คือต้องการให้ตนเอง มีความสุขความเจริญ และให้บ้านเมืองมีความสงบร่มเย็น. ในปีใหม่นี้ ข้าพเจ้าจึงปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นคนไทยมีความสุขถ้วนหน้ากัน ด้วยการให้. คือ ให้ความรักความเมตตากัน ให้น้ำใจไมตรีกัน ให้อภัยกัน ให้การสงเคราะห์อนุเคราะห์กัน โดยมุ่งดีมุ่งเจริญต่อกัน ด้วยความบริสุทธิ์และจริงใจ. ทุกคนทุกฝ่าย จะได้สามารถร่วมมือ ร่วมความคิดอ่านกัน สร้างสรรค์ความสุข ความเจริญมั่นคง ให้แก่ตนและประเทศชาติ อันเป็นสิ่งที่แต่ละคนต้องการให้สำเร็จผลได้ ดังที่ตั้งใจปรารถนา.

ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จงคุ้มครองรักษาท่านทุกคน ให้มีความสุข ไม่ม่ทุกข์ ไม่มีภัย ตลอดศกหน้านี้โดยทั่วกัน. 
 เชิญร่วมงาน "วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554" <06/01/54> อ่าน 42 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ประจำปี 2554 ในวันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2554 จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชน พาบุตรหลานของท่านมาร่วมงาน ณ ลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

*พบกับกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ของนักเรียนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
*การเล่นเกมส์ต่างๆ ตอบคำถามชิงรางวัล
*การแสดงโชว์ของหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
*นิทรรศการให้ความรู้จากหน่วยงานราชการ
*มีสไลเดอร์เล่นฟรี ทั้งกลางวันและกลางคืน
*แจกอาหารกล่อง นม, ขนม ,และของเล่น ฟรี
*และอื่นๆอีกมากมาย 
 วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ 6 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553 <29/12/53> อ่าน 42 ครั้ง


วารสารเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ปีที่ 6 ฉบับที่ 54 ประจำเดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2553

***ท่านสามารถดาวน์โหลดวารสารได้ที่นี่

http://www.mediafire.com/?s7reujja4igzjtc

ให้ท่าน Copy ลิ้งค์นี้ไปวางไว้ที่ Address bar แล้วกด Enther
 
 ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการ 1-30 พย. 2553 <22/11/53> อ่าน 43 ครั้ง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๒ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ หมวด ๒ ขั้นตอนการยื่นคำขอ ข้อ ๗ ภายในเดือนพฤศจิกายนของทุกปีให้ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปในปีงบประมาณถัดไป ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยตนเองต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนมีภูมิลำเนา และเพื่อให้การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้ที่จะมีอายุครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณถัดไปและผู้พิการรายใหม่ที่มีคุณสมบัติ ตลอดจนผู้มีสิทธิที่ย้ายภูมิลำเนามาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้งจึงกำหนดให้ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบฯ มายื่นคำขอลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑-๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๓ ในวันเวลาราชการ ตั้งเวลา ๐๘.๓๐น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักปลัดเทศบาลฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้

๑. คุณสมบัติผู้สูงอายุที่จะได้รับเบี้ยยังชีพ
ข้อ ๖ ผู้สูงอายุที่จะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๓. มีอายุหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป ซึ่งได้ลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔. ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ผู้ได้รับเงินบำนาญ เบี้ยหวัด บำนาญพิเศษ หรือเงินอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของรัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับเงินเดือน ค่าตอบแทน รายได้ประจำ หรือผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นที่รัฐหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้เป็นประจำ ยกเว้นผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘

๑. คุณสมบัติผู้พิการที่จะได้รับเบี้ยความพิการ
ข้อ ๖ คนพิการจะมีสิทธิได้รับเงินเบี้ยความพิการ ต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
๑. มีสัญชาติไทย
๒. มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามทะเบียนบ้าน
๓. มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฏหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ
๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ในความอุปการะของสถานสงเคราะห์

๓. ขั้นตอนการดำเนินการ
๑. ผู้ที่จะมีอายุครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ก่อน ๑ ตุลาคม ๒๔๙๔ โดยมีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบข้อ ๖
๒. ผู้ที่มีอายุเกินกว่าหกสิบปีและมีคุณสมบัติไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบข้อ ๖ แต่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอรับเงิน
๓. คนพิการรายใหม่ ที่มีคุณสมบัติ ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบข้อ ๖
๔. ผู้สูงอายุ คนพิการ ผู้มีสิทธิที่ย้ายภูมิลำเนามาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นในปีงบประมาณที่ผ่านมา

๔. การรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการที่มาลงทะเบียน
๑. ผู้ที่มายื่นคำขอลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพจะได้รับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ตุลาคม ๒๕๕๔) เมื่อรัฐบาลอุดหนุนงบประมาณให้กับเทศบาลตำบลยางเนิ้งเรียบร้อยแล้ว

***ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบคำขอลงทะเบียนฯได้ในท้ายข่าวนี้
ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ (772_817_old.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
แบบคำขอลงทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ (772_819_manul.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
หนังสือมอบอำนาจ (772_821_Autoli.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   | 38 |   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com