ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 <20/08/53> อ่าน 26 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 (734_799_pp.pdf) ดาวน์โหลด 4 ครั้ง 
 ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร <10/08/53> อ่าน 24 ครั้ง


เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 12 สิงหาคมนี้ จึงขอเชิญชวนพสกนิกรชาวไทยร่วมลงนามถวายพระพร เพื่อแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ได้ที่หน้าเว็บไซต์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ประกาศประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <04/08/53> อ่าน 24 ครั้ง
ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (728_798_s2.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง 
 ขอเชิญเที่ยวงาน"ถนนคนเดินยางเนิ้ง" <03/08/53> อ่าน 51 ครั้ง


ขอเชิญชวน พี่ น้อง ประชาชน เที่ยวชมงาน"ถนนคนเดินยางเนิ้ง"ทุกเย็นวันเสาร์ ตั้งแต่เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป และพบกับการแสดงและกิจกรรมต่างๆ ณ บริเวณลานเวทีหน้าที่ทำการอำเภอสารภี พบกับสินค้ามากมายหลายชนิดที่ให้พี่น้องประชาชนได้เลือกสรร และเพื่อเป็นการสนับสนุนสินค้าในเขตชุมชนของเทศบาล สินค้าหัตถกรรมต่างๆ ตามแนวทางเศรฐกิจชุมชน เศรฐกิจพอเพียง อย่าลืมมาเลือกชมและซื้อสินค้าภายในถนนคนเดินกันนะครับ.....


.....(ขอเชิญชวนทุกท่าน แต่งกายชุดพื้นเมือง).... 
 โรคไข้เลือดออก <25/06/53> อ่าน 46 ครั้ง


ช่วงนี้ฝนเริ่มตกแล้วจะเห็นได้ว่าช่วงเย็นๆฝนเริ่มตกบ่อยขึ้น ดังนั้นโรคที่ควรระวังคือโรคไข้เลือดออกเป็นโรคที่เกิดจากยุงเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกนอกจากจะเป็นปัญหาสาธารณสุขของประเทศไทยแล้ว ยังเป็นปัญหาสาธารณสุขทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในเขตร้อนชื้นและก่อให้เกิดความกังวลต่อผู้ปกครองเวลาเด็กมีไข้
ดังนั้นกองสาธารณสุขจะเริ่มรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน เป็นต้นไป โดยจะรณรงค์ใหญ่โดย อสม. และประชาสัมพันธ์โดยรถเคลื่อนที่

**ตารางการพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออกเทศบาลตำบลยางเนิ้ง**

วัน-เดือน-ปี สถานที่ดำเนินการ

16 – 18 มิ.ย.53 หมู่ที่ 1 กู่เสือ

19 มิ.ย.53 ร.ร วัดเวฬุวัน ,สารภีพิทยาคม,
บ้านสวนพิมพรรณ,พิมมาลา,วชิราลัย

20 มิ.ย.53 ร.ร.สุปราณี,วราณีกูล,ศรีโพธาราม,

21 – 30 มิ.ย.53 หมู่ที่ 2 เวฬุวัน

1 – 5 ก.ค.53 หมู่ที่3 แสนหลวง

6 – 9 ก.ค.53 หมู่ที่ 4 พระนอนฯ

10 – 13 ก.ค.53 หมู่ที่ 5 ศรีโพธาราม

14 – 17 ก.ค.53 หมู่ที่ 6 ต้นเหียว

18 – 21 ก.ค.53 หมู่ที่ 7 ป่าแดด

22 – 23 ก.ค.53 หมู่ที่ 1,2,4,8 ต.สารภี


***หมายเหตุ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมและจะแจ้งทางเสียงตามสาย

ไข้เลือดออก
เป็นการติดเชื้อไวรัส มีเชื้ออยู่สองชนิดใหญ่ๆที่ทำให้เกิดไข้เลือดออก คือเชื้อ เดงกี่ (dengue) และเชื้อชิกุนกุนย่า (chigunkunya) มากกว่า 90 % เกิดจากเชื้อตัวแรก โดยทั่วไปการรับเชื้อครั้งแรก มักไม่ค่อยมีอาการรุนแรงมากนัก ซึ่งสามารถเกิดในเด็กๆ ตั้งแต่อายุ 6 เดือนขึ้นไป การติดเชื้อครั้งต่อไปจะรุนแรงขึ้น และภูมิคุ้มกันที่มีจะไม่ช่วยไห้เราเป็น แต่กลับทำให้การติดเชื้อครั้งหลังรุนแรงขึ้น หมายความว่าเป็นแล้วเป็นได้อีก
พาหะ
ยุงลาย Aedes aegypti เป็นพาหะนำโรค ยุงนี้จะกัดคนที่เป็นโรคและไปกัดคนอื่นๆ ในรัศมีไม่เกิน 400 เมตร ยุงนี้ชอบแพร่พันธ์ในน้ำนิ่ง หลุม โอ่ง น้ำขัง และจะออกหากินใเวลากลางวัน
อาการ
อาการของไข้เลือดออกไม่จำเพาะ อาการมีได้หลายอย่าง ในเด็กอาจจะมีเพียงอาการไข้และผื่น ในผู้ใหญ่อาจมีไข้สูง ปวดศรีษะ ปวดตามตัว ปวดกระบอกตา ปวดกล้ามเนื้อ ลักษณะที่สำคัญของไข้เลือดออกคือ
• ไข้สูงเฉียบพลัน ประมาณ 2 - 7 วัน
• เบื่ออาหาร หน้าแดง ปวดศีรษะ ร่วมกับอาการคลื่นไส้ อาเจียน และอาจมีอาการปวดท้องร่วมด้วย
• บางรายอาจมีจุดเลือดสีแดงขึ้นตามลำตัว แขน ขา อาจมีกำเดาออก หรือเลือดออกตามไรฟันและถ่ายอุจจาระดำเนื่องจากเลือดออก และอาจทำให้เกิดอาการช็อคได้
• ในรายที่ช็อคจะสังเกตได้จากการที่ไข้ลดลงแต่ผู้ป่วยซึมลง ตัวเย็น หมดสติและเสียชีวิตได้
อาการอันตราย
เมื่อผู้ป่วยมีอาการดังต่อไปนี้ข้อใดข้อหนึ่ง ต้องรีบนำส่งโรงพยาบาล
1. ผุ้ป่วยซึมหรืออ่อนเพลียมาก ดื่มน้ำหรือรับประทานอาหารได้น้อยลง
2. คลื่นไส้อาเจียนตลอดเวลา
3. ปวดท้องมาก
4. มีเลือดออก เช่น เลือดกำเดาไหล อาเจียนเป็นเลือด หรือถ่ายอุจจาระดำ
5. กระสับกระส่าย หงุดหงิด
6. พฤติกรรมเปลี่ยนไปจากปกติ
7. กระหายน้ำตลอดเวลา
8. ร้องกวนตลอดเวลาในเด็กเล็ก
9. ตัวเย็นชื้น สีผิวคล้ำลงหรือตัวลายๆ
10. ปัสสาวะน้อยลงหรือไม่ปัสสาวะเป็นเวลานาน
การตรวจวินิจฉัย
การตรวจนับเม็ดเลือด
การตรวจทูร์นิเคต์ ( Tourniquet ) โดยใช้เครื่องวัดความดันรัดแขนประมาณ 5 นาที
การรักษา
ไม่มีการรักษาเฉพาะสำหรับดรคไข้เลือดออก การรักษาเพียงประคับประคองอย่างใกล้ชิดโดยการเฝ้าระวัง ภาวะช็อค และเลือดออก และการให้สารน้ำอย่างเหมาะสมก้จะทำให้อัตราการเสียชีวิตลดลงต่ำกว่าร้อยละ 1
การดุแลผุ้ป่วยไข้เลือดออกควรปฏิบัติดังนี้
1. ให้ผู้ป่วยพักผ่อนในที่ๆ มีอากาสถ่ายเทได้สะดวก
2. เช็ดตัวด้วยน้ำรรมดาหรือน้ำอุ่นบ่อยๆ
3. ให้รับประทานยาลดไข้พาราเซตามอลเวลาไข้สูง ตัวร้อนจัด หรือปวดศีรษะ ดดยให้ห่างกันอย่างน้อย 4 ชั่วโมง ห้ามให้รับประทานยาลดไข้อื่น ดดยเพาะยาแอสไพริน ยาวองลดไข้ทุกชนิดหรือยาพวกไอบรูโพรเฟน เพราะอาจทำให้เลือดออกมากผิดปกติหรือตับวายได้
4. ห้ามฉีดยาเข้ากล้ามและไม่รับประทานยาอื่นที่ไม่จำเป็น
5. ให้ผู้ป่วยดื่นน้ำเกลือแร่ หรือน้ำผลไม้ใส่เกลือเล็กน้อย
หมายเหตุ ในระยะไข้สูง การให้ยาลดไข้ จะช่วยให้ไข้ลดลงชั่วคราวเท่านั้น เมื่อหมดฏทธิ์ยาแล้วไข้ก็จะสูงขึ้นอีก อาการไข้ไม่สามารถลดลงถึงระดับปกติได้ การเช้ดตัวลดไข้ จะช่วยให้ผุ้ป่วยสุขสบายขึ้น
การป้องกัน
1. ป้องกันไม่ให้ยุงกัด
2. กำจัดยุง


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   | 40 |   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com