ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ช่วยเหลือเงินสงเคราะห์ <05/06/52>


นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล รองนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง และคณะผู้บริหาร มอบเงินช่วยเหลือการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี นายบุญ สิงหราช หมู่ที่ 5 ที่เสียชีวิต 
 พิธีรับมอบเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์ <25/05/52>


ด้วยอำเภอสารภี ร่วมกับส่วนราชการส่วนท้องถิ่นอำเภอสารภี กำหนดจัดกิจกรรมพิธีมอบเครื่องบดย่อยใบไม้เอนกประสงค์ ให้แก่กลุ่มรัฐวิสาหกิจชุมชน จำนวน 7 ตำบล โดยกลุ่มเกษตรกรจากชุมชนบ้านศรีล้านนา-มงคลวนาราม ตำบลยางเนิ้งได้เข้ารับเครื่องบดย่อยเอนกประสงค์ในครั้งนี้ด้วย การนี้อำเภอสารภีได้เรียนเชิญผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงานในเช้าวันที่ 26 พ.ค.2552 ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี 
 กิจกรรม “หยุดทำร้ายประเทศไทย” <07/05/52>


เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 2552 เวลา 08.30 น. เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดย นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดกิจกรรม “หยุดทำร้ายประเทศไทย” ร่วมชุมนุมโดยสงบ สันติ พร้อมทั้งกล่าวคำถวายพระพรชัยมงคล โดยให้ทุกคนถือธงชาติ เพื่อแสดงความเป็นชาติไทยที่มีสีเดียวกัน คือ สีธงชาติ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
 
 คำแถลงนโยบายโดยนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง <30/04/52>


สภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งเปิดการประชุมสภาเทศบาลเพื่อฟังการแถลงนโยบายการบริหารเทศบาลจากนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง โดยการเปิดประชุมสภาเทศบาลในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้อง ประชาชนในเขตเทศบาลเข้าร่วมฟังคำแถลงนโยบายจากท่านนายกเทศมนตรีจำนวนมาก ทั้งนี้พี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมสังเกตุการณ์การประชุมสภาในครั้งนี้ได้ร่วมแสดงความยินดีกับนายมนูญ บูรณพัฒนา เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งในคราวนี้ด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร..
คำแถลงนโยบายของท่านนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง (491_616_concept.doc) 
 กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <28/04/52>


สภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้กำหนดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 ในวันที่ 30 เมษายน 2552 เวลา 09.30 น.
ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เพื่อให้ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ได้แถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
ตามประกาศและระเบียบวาระที่แนบท้ายเอกสารนี้


ดาวน์โหลดเอกสาร..
ระเบียบวาระการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (490_613_SP001.doc)
การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี 2552และกำหนดวันเริ่มประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 (490_614_SP002.doc)
การเปิดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2552 (490_615_Sp003.doc)
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   | 47 |   48   49   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com