ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประชุมเลือกคณะกรรมการบริหารตลาดสดเช้ายางเนิ้ง <25/08/54> อ่าน 24 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยนายกเทศมนตรีฯ ร่วมประชุมพ่อค้าแม่ค้าตลาดสดเช้านางเนิ้ง โดยได้ทำการคัดเลือกตัวแทนจากพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดเช้า มาร่วมเป็นคณะกรรมการบริหารตลาด เพื่อการมีส่วนร่วมในการบริหารพัฒนาตลาดสดเช้ายางเนิ้งต่อไป.....>>>
 
 โครงการอบรมแผนพลังงานกับการศึกษาและการสร้างอาชีพ <25/08/54> อ่าน 14 ครั้ง


สำนักงานพลังงาน จังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงพลังงาน ได้จัดอบรม "โครงการอบรมแผนพลังงานกับการศึกษาและการสร้างอาชีพ แผนพลังงานชุมชน ๗๕ ชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ โดยมีนักเรียนจาก โรงเรียนสารภีพิทยาคม และโรงเรียนวัดเวฬุวัน เข้าร่วมอบรม แสดงความคิดเห็นและตอบคำถามเกี่ยวกับการใช้พลังงาน การประหยัดพลังงานในแบบต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง.....

 
 โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและลดการใช้ถุงพลาสติก <22/08/54> อ่าน 11 ครั้ง


สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดอมรมสัมมนา "โครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะและลดการใช้ถุงพลาสติกประจำปี ๒๕๕๔" โดยมี นายดำรงค์ ทิพย์เดช ปลัดอาวุโสอำเภอสารภี ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมสัมมนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ที่ผ่านมา.....
 
 ฝึกซ้อมแผนป้องกันฯ <19/08/54> อ่าน 11 ครั้ง


งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดอบรมโครงการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ 
 ๑๒ สิงหา มหาราชินี <13/08/54> อ่าน 11 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง เข้าร่วมพิธีถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๙ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ หอประชุม ๑๐๐ ปี โรงเรียนวัดเวฬุวัน อ.สารภี จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   | 114 |   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com