ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการอนุรักษ์ต้นยางนาสายเชียงใหม่-ลำพูน <17/06/54> อ่าน 35 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร และสมาชิกสภาฯ ร่วมประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินโครงการอนุรักษ์ต้นยางนาสายเชียงใหม่-ลำพูน (โครงการล้านนาน่าเที่ยวน่ามอง) โครงการภายใต้แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายอุทัย ลือชัย นายอำเภอสารภี เป็นประธานในการร่วมประชุม เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

 
 กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <10/06/54> อ่าน 50 ครั้ง


คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมทำกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับข้าราชการและประชาชน เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2554 <08/06/54> อ่าน 49 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ระหว่างวันที่ 1-7 มิถุนายน 2554 ที่ผ่านมา.


 
 กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ไทยบนต้นยางในพื้นที่อำเภอสารภี <03/06/54> อ่าน 50 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง รับมอบกล้วยไม้จากท่านปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการอนุรักษ์กล้วยไม้ไทยอำเภอสารภี กิจกรรมปลูกกล้วยไม้ไทยบนต้นยางในพื้นที่อำเภอสารภี โดย...อำเภอสารภี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยแม่โจ้, เทศบาลตำบลยางเนิ้ง, เทศบาลตำบลหนองผึ้ง, และเทศบาลตำบลสารภี เมื่อวันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา

 
 โรงเรียนวชิราลัยดูงานเทศบาลฯ <29/05/54> อ่าน 48 ครั้ง


คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวชิราลัย ได้เข้ามาทัศนศึกษาดูงานของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 ที่ผ่านมา

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   | 118 |   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com