ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประมวลภาพกิจกรรม “วันท้องถิ่นไทย” ประจำปี ๒๕๕๔ <19/03/54>

 
 มอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและประชุมประจำเดือน <08/03/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ออกให้บริการมอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และร่วมประชุมผู้สูงอายุ ประจำเดือน ระหว่างวันที่ 1-7 มีนาคม 2554 ที่ผ่านมา.
 
 มอบอาหารเสริม (นม) ให้โรงเรียนในเขตเทศบาลฯช่วงปิดภาคเรียน <02/03/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งมอบอาหารเสริม (นม) ชนิดกล่อง นม ยู เอชที ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียนรสจืด จำนวน 51,840 กล่อง เพื่อให้โรงเรียนนำไปแจกเด็กนักเรียนช่วงปิดภาคเรียน 2/2553 โดยส่งมอบอาหารเสริม(นม) ให้โรงเรียนวัดเวฬุวัน , โรงเรียนวัดศรีโพธาราม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554
 
 กีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔ <01/03/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งเข้าร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ครั้งที่ ๑๒ ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งได้ดำเนินการแข่งขันเสร็จเป็นที่เรียบร้อย พร้อมกันนี้ นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง รับมอบธงประจำการแข่งขัน เพื่อรับการเป็นเจ้าภาพร่วมกับเทศบาลตำบลดอนแก้วและเทศบาลตำบลหนองแฝก ในครั้งต่อไป เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ สนามกีฬาโรงเรียนสารภีพิทยาคม

 
 ผลการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง "งานถนนคนเดินยางเนิ้ง" <28/02/54>


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทท้องที่ขึ้น ในงาน "ถนนคนเดินยางเนิ้ง" ประจำวันเสาร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ผลการตัดสิน
- รางวัลชนะเลิศได้แก่ นายวิทยา กันธวงค์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๖ ต.หนองแฝก อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ นายวิโรจน์ ทรวงคำ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๘ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ นายทิม ศรีสมบัติ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๑๐ ต.สันทราย อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นายศรีทน รินคำ สารวัตรกำนัน ต.ป่าบง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
- รางวัลชมเชย ได้แก่ นายนางกัญธพร สิงคะลิง ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ ๕ ต.ท่ากว้าง อ.สารภี จ.เชียงใหม่


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   | 119 |   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com