ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 นักศึกษา มช. จัดโครงการนิทานเพื่อน้อง <22/09/53>


นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกิจกรรมบำบัด จัดโครงการนิทานเพื่อน้อง โดยมีการเล่านิทานโดยใช้หุ่นมือประกอบการเล่า ซึ่งเด็กๆ ให้ความสนใจ และสนุกสนานเป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา 
 นายกลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วม <16/09/53>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ลงพื้นที่ออกตรวจน้ำท่วมขัง หมู่ที่ 7 บ้านต้นเหียว เนื่องจากเกิดฝนตกติดต่อกันหลายวัน เพื่อหาทางช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ป้องกัน และแก้ปัญหาต่อไป.... 
 ประชุมภาคีเครือข่ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <12/09/53>


เมื่อวันที่ 11 กันยายน 53 ที่ผ่านมี โรงพยาบาลสารภี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการสร้างเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีศูนย์เด็กเล็กเข้าร่วมประชุมด้วยกัน 6 ศูนย์ วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคย สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างศูนย์เด็กเล็ก และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ปัญหา ข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปปรับปรุงศูนย์เด็กเล็กของตนเองได้

โดย.. กองการศึกษา 
 เวทีประชาคมโครงการกู้วิกฤตเศรฐกิจด้วยปรัญญาเศรฐกิจพอเพียงพอเพียง <11/09/53>


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตีเทศบาลตำบลยางเนิ้งเข้าร่วมเสวนา"เวทีประชาคมโครงการกู้วิกฤตเศรฐกิจด้วยปรัญญาเศรฐกิจพอเพียงพอเพียง" ของมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติและพีน้องประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา.....

 
 ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <06/09/53>


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา คุณศรัญญา พัดมากุล ได้นำขนมจำนวนหนึ่งมามอบให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   | 129 |   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com