ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีเปิดตลาดสดยางเนิ้ง <28/12/53> อ่าน 79 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ทำพิธีเปิดตลาดสดยางเนิ้งขึ้น โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน ร่วมด้วยว่าที่ร้อยตรี ยงยุทธ์ เรืองภัทรกุล ธนารักษ์พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญธรรม บุญหมื่น ส.อบจ.เชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าร่วมพิธี โดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงาน พ่อค้าแม่ค้า ประชาชนเข้าร่วมพิธีทำบุญเปิดตลาดและรับปะทานอาหารร่วมกัน เมื่อวันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2553.....
 
 งานมหกรรมสุขภาพตำบลยางเนิ้งครั้งที่ 3 <24/12/53> อ่าน 77 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของโรงพยาบาลฯ ให้นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ซึ่งให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ”มหกรรมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง ครั้งที่ 3” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม 2553 ที่ผ่านมา…..

 
 จับฉลากแบ่งล็อคจำหน่ายสินค้า <21/12/53> อ่าน 102 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการจับฉลากแบ่งล็อคจำหน่ายสินค้า ให้กับพ่อค้าแม่ค้าตลาดเช้ายางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ ทั้งนี้ตลาดเช้ายางเนิ้งได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ และจะมีพิธีทำบุญเปิดตลาดในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ นี้.....

 
 การประกวดวงดนตรี “ISUZU MUSIC CONTEST” <18/12/53> อ่าน 104 ครั้ง


บริษัท ธารา จำกัด ผู้จำหน่ายรถยนต์ ISUZU ร่วมกับเทศบาลตำบลยางเนิ้ง จัดการประกวดวงดนตรี “ISUZU MUSIC CONTEST” ขึ้น ณ งานตลาดนัดชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง “ถนนคนเดินยางเนิ้ง” ซึ่งการแข่งขันแบ่งออกเป็น ๒ รอบ รอบคัดเลือกวันเสาร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๓ และรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา ซึ่งผลการประกวดมีดังนี้

รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ยุพิน
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๑ ได้แก่ ทีม ละมุดพุดดิ้ง
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ ๒ ได้แก่ ทีม High Way
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Battery
รางวัลชมเชย ได้แก่ ทีม Saraveek Man
 
 โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาล..... <16/12/53> อ่าน 106 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดโครงการทัศนศึกษาดูงานและฝึกอบรมเพื่อเพิ่มพูนประสิทธิภาพบุคลากรของเทศบาลฯ ณ เทศบาลตำบลบ้านเพ จังหวัดระยอง และเข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ณ โรงพยาบาลศิริราช ระหว่างวันที่ ๙-๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๓ ที่ผ่านมา.....
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   | 131 |   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com