ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ตรวจสุขภาพฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <05/06/53>


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 คุณหมอจากโรงพยาบาลสารภี ได้ทำการตรวจฟันเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลปรากฏว่า เด็กนักเรียนฟันผุ 45 คน เหงือกอักเสบ 4 คน และสุขภาพฟันดี 23 คน ซึ่งเด็กที่มีปัญหาสุขภาพฟันทางโรงพยาบาลแนะนำให้ไปหาคุณหมอและทำการรักษาโดยมีคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอยติดตามผลการรักษา

โดย.. กองการศึกษา 
 KFC School Tour <04/06/53>


วันที่ 2 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา KFC Lotus จัดกิจกรรม KFC School Tour โดยมีพี่ๆ และพี่ Chicky เข้ามาให้ความสุขและความสนุกสนานกับเด็กๆ มีกิจกรรม เก่ม และของรางวัลแจกให้เด็กๆ ทุกคน เด็กๆ สามารถร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และมีความสุขกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก

โดย.. กองการศึกษา 
 ชมรมสายสัมพันธ์ยางเนิ้ง <31/05/53>


โรงพยาบาลอำเภอสารภี ได้จัดประชุม "ชมรมสายสัมพันธ์ยางเนิ้งขึ้น" โดยมี นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา..... 
 ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น <24/05/53>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอสารภี เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553……


 
 ติดตามการทำงานของกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในรอบสัปดาห์ <19/05/53>


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยกองช่างและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ออกให้บริการและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลฯ อาทิเช่น การขุดท่อระบายน้ำบริเวณหมู่6 บ้านต้นเหว, ตัดแต่งกิ่งไม้หักโค่นในพื้นที่ต่างๆ, ซ่อมแซมถนนบริเวณทางโค้งหมู่6, ทำน้ำพุเพื่อบำบัดน้ำเสียสวนสุขภาพหมู่6, ต่อไฟฟ้าเข้าสวนเกษตรหมู่2หน้าโรงเรียนเวฬุวัน ฯลฯ........


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   | 135 |   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com