ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เวทีประชาคมโครงการกู้วิกฤตเศรฐกิจด้วยปรัญญาเศรฐกิจพอเพียงพอเพียง <11/09/53> อ่าน 57 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตีเทศบาลตำบลยางเนิ้งเข้าร่วมเสวนา"เวทีประชาคมโครงการกู้วิกฤตเศรฐกิจด้วยปรัญญาเศรฐกิจพอเพียงพอเพียง" ของมณฑลทหารบกที่ 33 ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติและพีน้องประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเสวนา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 9 กันยายน ที่ผ่านมา.....

 
 ผู้ใหญ่ใจดีมอบขนมแก่นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ <06/09/53> อ่าน 56 ครั้ง


เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2553 ที่ผ่านมา คุณศรัญญา พัดมากุล ได้นำขนมจำนวนหนึ่งมามอบให้กับนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้งเนื่องในวันคล้ายวันเกิด

โดย.. กองการศึกษา 
 แจกข้าวสารเฉลิมพระเกียรติฯ <02/09/53> อ่าน 56 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการแจกจ่ายข้าวสารตามโครงการแจกข้าวสาร 60 ล้านถุงเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคล บรมราชาภิเษก ปีที่ 60 และเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งก็ได้ทำการแจกพร้อมกับการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ประจำเดือนกันยายน 2553......


 
 ขุดลอกลำเหมืองเพื่อป้องกันน้ำท่วม <30/08/53> อ่าน 50 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ดำเนินการขุดลอกลำน้ำเหมือง และทางเดินน้ำที่อุดตัน ช่วยในการระบายน้ำ เพื่อป้องกันน้ำท่วมในเขตเทศบาลฯ

 
 ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด) <25/08/53> อ่าน 48 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดพิธีสืบสานประเพณีการตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งปุ๊ด) โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ในรอบปี ซึ่งหนึ่งปีจะ มี 2 ครั้ง และแม้ว่าในครั้งนี้จะมีสายฝนโปรยลงมาอย่างหนัก แต่ก็ไม่อาจยับยั้งแรงศรัทธาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนไปได้ พิธีเริ่มเวลา 23.30 น. ของคืนวันที่ 24 ส.ค.53 ถึง 00.30 น. ต่อเนื่องเช้าวันที่ 25 ส.ค. 53 ณ. บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภอสารภี นำโดยนายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานและลูกจ้างเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ตลอดจนพี่น้องประชาชนพุทธศาสนิกชน โดยมีท่านนายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี ได้ให้เกียรติมาเป็นประธาน และพี่น้องประชาชนเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก.....

 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   | 137 |   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com