ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 พิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <12/06/53> อ่าน 17 ครั้ง


เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 10 มิถุนายน 53 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กร่วมกับโรงเรียนวัดศรีโพธารามจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดศรีโพธาราม เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับเด็กและให้เด็กทราบถึงความหมายของประเพณีการไหว้ครูที่มีมายาวนานด้วย อีกทั้งยังเป็นการฝึกให้เด็กได้ร่วมทำกิจกรรมต่างๆ กับเพือ่นๆ พี่ และคุณครูในโรงเรียน ฝึกความอดทนที่จะทำกิจกรรมต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วง แม้จะทำได้ตามศักยภาพของตนเองเท่านั้นก็ถือว่าทำได้ดีที่สุดแล้ว

โดย.. กองการศึกษา 
 ตรวจสุขภาพฟันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <05/06/53> อ่าน 19 ครั้ง


เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2553 คุณหมอจากโรงพยาบาลสารภี ได้ทำการตรวจฟันเด็กนักเรียนภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลปรากฏว่า เด็กนักเรียนฟันผุ 45 คน เหงือกอักเสบ 4 คน และสุขภาพฟันดี 23 คน ซึ่งเด็กที่มีปัญหาสุขภาพฟันทางโรงพยาบาลแนะนำให้ไปหาคุณหมอและทำการรักษาโดยมีคุณครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กคอยติดตามผลการรักษา

โดย.. กองการศึกษา 
 KFC School Tour <04/06/53> อ่าน 20 ครั้ง


วันที่ 2 มิถุนายน 2553 ที่ผ่านมา KFC Lotus จัดกิจกรรม KFC School Tour โดยมีพี่ๆ และพี่ Chicky เข้ามาให้ความสุขและความสนุกสนานกับเด็กๆ มีกิจกรรม เก่ม และของรางวัลแจกให้เด็กๆ ทุกคน เด็กๆ สามารถร่วมกิจกรรมได้เป็นอย่างดี และมีความสุขกับกิจกรรมในครั้งนี้มาก

โดย.. กองการศึกษา 
 ชมรมสายสัมพันธ์ยางเนิ้ง <31/05/53> อ่าน 20 ครั้ง


โรงพยาบาลอำเภอสารภี ได้จัดประชุม "ชมรมสายสัมพันธ์ยางเนิ้งขึ้น" โดยมี นายชูเดช เกตุชูรัตน์ รองนายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา..... 
 ประชุมประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น <24/05/53> อ่าน 20 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นอำเภอสารภี เพื่อพิจารณาทบทวนโครงการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น ณ ห้องประชุมสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2553…… 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   | 138 |   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com