ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้จัดซื้อนมแจกเด็กนักเรียนไว้ดื่มช่วงปิดเทอม <02/03/53> อ่าน 22 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที เพื่อให้โรงเรียนแจกเด็กนักเรียนชั้นก่อนประถมถึงชั้นประถม 1-6 เพื่อให้นักเรียนได้ดื่ม ในระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2 / 2552 โดยได้ทำการแจกให้โรงเรียนในเขตเทศบาล ได้แก่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน, โรงเรียนวัดศรีโพธาราม, และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

.....โดยกองการศึกษา..... 
 โครงการรวมใจสามัคคี ปั่นจักรยานแรลลี่ 8 วัด ประจำปี 2553 <02/03/53> อ่าน 17 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัดทำโครงการรวมใจสามัคคี ปั่นจักรยานแรลลี่ 8 วัด ประจำปี 2553 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของการออกกำลังกาย และศึกษาหาความรู้ภายในวัดท้องถิ่นของตนเอง รวมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้ทำกิจกรรมร่วมกัน เมื่อวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553 ..........โดยกองการศึกษา.....
 
 นายกร่วมพิธีแห่โคมพุทธบูชา มาฆปุณมี ดิถีเพ็ญเดือนสาม <26/02/53> อ่าน 17 ครั้ง


เนื่องในวันมาฆบูชาที่จะถึงนี้ วันที่28 กุมภาพันธ์ 2553 อำเภอสารภี ได้จัดพิธีแห่โคมพุทธบูชา มาฆปุณมี ดิถีเพ็ญเดือนสาม ขึ้น ซึ่งจัดโดยคณะสงฆ์ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนอำเภอสารภี โดยมี นายมงคล สุกใส นายอำเภอสารภี นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้งและยังเป็นประธานสภาวัฒนธรรมตำบลยางเนิ้ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต่างๆในเขตอำเภอสารภี ข้าราชการพี่น้องประชาชน ร่วมเดินขบวนแห่จากโรงเรียนวัดกองทรายไปยังวัดพระนอนหนองผึ้งเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา.....

.....โดยสำนักปลัด.....

 
 ประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 <22/02/53> อ่าน 16 ครั้ง


ด้วยสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งได้ทำการเปิดประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2553 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2553 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ส่วนรายละเอียดและวาระการประชุมจะนำมาแจ้งให้ทราบต่อไป....


.....สำนักปลัด.....
 
 พิธีเปิด “อาคารหอประชุม 100 ปี เวฬุวัน” <18/02/53> อ่าน 16 ครั้ง


นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง ในฐานะประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดเวฬุวัน ได้กล่าวเปิดการต้อนรับ ฯพณฯท่าน นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรี ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีการเปิด “อาคารหอประชุม 100 ปี เวฬุวัน” และรับมอบเครื่องเล่นเด็กสนามเด็กเล่นเวฬุวัน จากนายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การส่วนบริหารจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553 …..

.....สำนักปลัด.....


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   | 145 |   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com