ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหารรับมอบเสื้อกันหนาว <22/12/52> อ่าน 15 ครั้ง


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล ได้รับมอบเสื้อกันหนาว จากสิงห์อาสา บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมช่วยเหลือสังคม เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสพภัยหนาวต่อไป.....โดยสำนักปลัด..... 
 ..แจกปฏิทินปีใหม่ประจำปี 2553.. <22/12/52> อ่าน 15 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้งได้แจกจ่ายปฏิทินปีใหม่ประจำปี 2553 ให้แก่ทุกครัวเรือนภายในเขตเทศบาล ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว.....โดยสำนักปลัด..... 
 "แจกผ้าห่มกันหนาว" <22/12/52> อ่าน 19 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง นำโดยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้งที่รับผิดชอบแต่ละหมู่บ้านได้คัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ประจำปี 2552 โดยได้นำผ้าห่มกันหนาวไปมอบให้ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน หมู่บ้านละ 50 ผืน จำนวน 8 หมู่บ้าน รวม 400 ผืน ซึ่งได้นำเนินการแจกจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว.....โดยสำนักปลัด..... 
 การประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 <10/12/52> อ่าน 21 ครั้ง


เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลยางเนิ้งด้จัดให้มีการประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2552 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 "5 ธันวามหาราช" ภาพกิจกรรมและผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง <08/12/52> อ่าน 21 ครั้ง


ผลการตัดสินการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา "5 ธันวามหาราช" ประจำปี 2552 ณ เวทีหน้าที่ว่าการอำเภดสารภี วันที่ 5 ธันวาคม 2552

***ผลการตัดสินประเภทประชาชนชาย***

ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 7 นายเอกสิทธิ์ สืบสายทอง หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข 3 นายปรีธา ฉิมพลี หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ หมายเลข 5 นายคุณากร ช่วงชัย หมู่ที่ 1,24,8, ตำบลสารภี ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท ได้แก่
หมายเลข 1 นายนิคม พุทธิจักร์ หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง
หมายเลข 8 นายอมร มามูล หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง

***ผลการตัดสินประเภทประชาชนหญิง***

ชนะเลิศ ได้แก่ หมายเลข 8 นางสาวจิราวรรณ วรรณติ หมู่ที่ 2 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,500 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่ หมายเลข 3 นางแสงหล้า นันตาเวียง หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 1,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รองชนะเลิศอันดับ2 ได้แก่ หมายเลข 2 นางสกลรัตน์ คำทอง หมู่ที่ 5ตำบลยางเนิ้ง ได้รับเงินรางวัล จำนวน 800 บาท พร้อมถ้วยรางวัล

รางวัลชมเชย 2 รางวัลๆละ 500 บาท ได้แก่
หมายเลข 4 เด็กหญิงณัฐกานต์ สิงห์คำ หมู่ที่ 1 ตำบลยางเนิ้ง
หมายเลข 6 เด็กหญิงนิรชา ชัยชนะ หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง

......โดยสำนักปลัด......


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   | 150 |   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com