ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดงานส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ <04/01/53> อ่าน 61 ครั้ง


เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552 ที่ผ่านมา ศูนย์เด็กเล็กจัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหารนำโดยท่านนายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา ผอ.กองการศึกษา และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก นำของขวัญ ขนม อาหาร มามอบให้กับเด็กๆ ได้สังสรรค์ร่วกัน และมีการจัดกิจกรรมแลกของขวัญด้วย เด็กๆ สนุกสนานและได้ของขวัญกลับบ้านกันทุกคน

โดย.. กองการศึกษา 
 วารสารเสนอผลงานและประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลยางเนิ้ง <29/12/52> อ่าน 49 ครั้ง


วารสารฉบับแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 (ฉบับเดือนตุลาคม – ธันวาคม 2552) ได้มีการปรับปรุงสีสันให้น่าอ่านยิ่งขึ้น พร้อม ๆ กับการนำเสนอผลการดำเนินงานเทศบาล ในรอบ 3 เดือนที่ผ่านมา ให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหว ซึ่งได้ดำเนินการแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนเรียบร้อยแล้ว

.....โดยสำนักปลัด..... 
 ศูนย์เด็กเล็กจัดงานวันคริสต์มาส <27/12/52> อ่าน 48 ครั้ง


เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2552 คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ครูชาวต่างชาติ และนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมกันจัดงานวันคริสต์มาสขึ้น เพื่อให้เด็กๆ ได้รู้จักประเพณี วัฒนธรรมของขาวต่างชาติ และร่วมสนุกกันโดยมีครูชาวต่างชาติแต่งตัวเป็นซานตาครอสมาแจกขนมให้กับเด็กๆ ในวันนั้นด้วย

โดย.. กองการศึกษา 
 หยอดวัคซีนโปลิโอศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก <23/12/52> อ่าน 44 ครั้ง


นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง นายมนูญ บูรณพัฒนา นำทีมเจ้าหน้าที่หยอดวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลยางเนิ้ง วันที่ 23 ธันวาคม 2552

โดย.. กองการศึกษา 
 นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯและคณะผู้บริหารรับมอบเสื้อกันหนาว <22/12/52> อ่าน 43 ครั้ง


เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2552 นายมนูญ บูรณพัฒนา นายกเทศมนตรีฯคณะผู้บริหาร และปลัดเทศบาล ได้รับมอบเสื้อกันหนาว จากสิงห์อาสา บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่จำกัด และมูลนิธิพระยาภิรมย์ภักดี ร่วมช่วยเหลือสังคม เพื่อที่จะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสพภัยหนาวต่อไป.....โดยสำนักปลัด.....
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   | 153 |   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com