ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เทศบาลฯเชิญร่วมลงนามถวายพระพร <23/04/52> อ่าน 28 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่า ร่วใลงนามถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อเป็นการร่วมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เสริมสร้างความรู้รักสามัคคีของคนในชาติให้เกิดความสงบ สันติและสามัคคี ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง 
 ปี๋ใหม่เมืองที่ยางเนิ้ง 2552 <21/04/52> อ่าน 25 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ร่วมขบวนรดน้ำดำหัวนายอำเภอสารภีเนื่องในประเพณีวันสงกรานต์ประจำปี 2552 นำโดยปลัดโกศล ทองสว่าง ปลัดเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ผอ.กอง หัวหน้าฝ่าย พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างเทศบาล ประชาชนในเขตเทศบาล เข้าร่วมเดินขบวนรดน้ำดำหัวนายอำเภอสารภี ตั้งแต่โรงเรียนวัดเวฬุวันถึงลานจอดรถที่ว่าการอำเภอสารภี พร้อมทั้งพี่น้อง ประชาชน จาก 12 ตำบลในอำเภอสารภี เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา 
 กิจกรรมในวันสงกรานต์และกืจกรรมรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ <13/04/52> อ่าน 26 ครั้ง


เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้รู้จักประเพณีวัฒนธรรมไทยในวันสงกรานต์ และการเล่นนำสงกรานต์ที่ถูกต้องและปลอดภัย

โดย.. กองการศึกษา 
 โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น (ตุงล้านนา) <29/03/52> อ่าน 26 ครั้ง


สภาเด็กและเยาวชน เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้จัด “ โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น ( ตุงล้านนา ) ” จัดอบรม ณ โรงเรียนวัดศรีโพธาราม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23 – 27 มีนาคม 2552 ที่ผ่านมา โดยมีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ของโรงเรียนวัดศรีโพธารามเข้ารับการอบรม วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ต่อไป


โดย.. กองการศึกษา 
 งานวันอำลาสถาบันโรงเรียนวัดศรีโพธาราม <16/03/52> อ่าน 21 ครั้ง


เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่ผ่านมาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมงานวันอำลาสถาบันและทอดผ้าป่าโรงเรียนวัดศรีโพธารามโดยได้มีการแสดงของเด็กนักเรียนชั้นต่างๆ และกาดมั้วผู้ปกครองและประชาชนโดยรอบได้ให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

โดย.. กองการศึกษา
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   | 164 |   165   166   167   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com