ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 โครงการบัณฑิตน้อยประจำปี ๒๕๕๖ <18/03/56> อ่าน 18 ครั้ง


ภาพกิจกรรมโครงการวันบัณฑิตน้อยประจำปี พ.ศ.๒๕๕๖


 
 ปฐมนิเทศน์นักเรียนนักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน <14/03/56> อ่าน 19 ครั้ง


นายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ  เป็นประธานกล่าวเปิดการปฐมนิเทศน์ และให้โอวาทนักเรียนนักศึกษาในการปฏิบัติงาน  ตามโครงการจ้างนักเรียน/นักศึกษาปฏิบัติงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประจำปี ๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง


 
 ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภี ประจำปี ๒๕๕๖ <04/03/56> อ่าน 20 ครั้ง


ประมวลภาพการแข่งขันกีฬาประชาคมต้านยาเสพติดอำเภอสารภีครั้งที่ ๑๔ ประจำปี ๒๕๕๖ 
 สืบศิลป์ถิ่นศรัทธาสรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม ประจำปี ๒๕๕๖ <26/02/56> อ่าน 21 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง  นำโดยนายมนูญ  บูรณพัฒนา  นายกเทศมนตรีฯ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง  ร่วมเดินขบวนประเพณี "สืบศิลป์ ถิ่นศรัทธา สรงน้ำพระธาตุเจ้าเวียงกุมกาม" ประจำปี ๒๕๕๖ ณ โบราณสถานเวียงกุมกาม เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
 
 ต้อนนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลภูดิน จ.กาฬสินธ์ <22/02/56> อ่าน 20 ครั้ง


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลภูดิน  อ.เมือง  จ.กาฬสินธุ์  ซึ่งมาศึกษาดูงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง เมื่อวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ......


 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83   84   | 85 |   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com