ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พ.ค. 2561 <08/06/61> อ่าน 40 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบ สขร.1 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 (1879_1899_08062561.PDF) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง 
 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องวงจรปิด <05/06/61> อ่าน 39 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคากล้องวงจรปิด (1878_1898_06062561.PDF) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง 
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบโอเวอร์เลย์ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอยเทศบาล 49, 51 และ 53 จำนวน 1 โครงการ <01/06/61> อ่าน 39 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประกวดราคาจ้างพร้อมเอกสารประกวดราคา (1877_1894_1.PDF) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ปร. 4 ปร. 5 (1877_1896_2.PDF) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง (1877_1897_3.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง 
 ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง <30/05/61> อ่าน 39 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศเผยแพร่จัดซื้อจัดจ้าง (1876_1893_30052561.PDF) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV อุปกรณ์ประกอบ พร้อมติดตั้ง (เพิ่มเติม) จำนวน 14 จุด <22/05/61> อ่าน 42 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประกวดราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV (1873_1890_CCTV.PDF) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (1873_1891_1.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
คุณลักษณะกล้องวงจรปิด (1873_1892_2.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   | 14 |   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com