ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ๒ ชั้น โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <01/12/60> อ่าน 44 ครั้ง
โดย.. กองการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร..
อาคารอเนกประสงค์ ค.ส.ล. ๒ ชั้น โรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (1787_1755_IMG_20171201_0005.pdf) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง 
 เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน <17/11/60> อ่าน 41 ครั้ง
โดย.. กองการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร..
เรื่องประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (1783_1752_IMG_20171121_0001.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (1783_1753_Scan.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ราคากลาง ปปช. (1783_1754_ราคากลาง ป.ช.ช.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม 2560 <06/11/60> อ่าน 43 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
แบบ สขร.1 (1933_1961_05102560.PDF) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดถุงรถจืดขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน <31/10/60> อ่าน 40 ครั้ง
โดย.. กองการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร..
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ชนิดจืด ขนาด 200 ซีซี ตรานมโรงเรียน (1779_1748_SS01.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ <17/10/60> อ่าน 37 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (1821_1780_161060.PDF) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   | 20 |   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com