ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. รวม 6 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <30/11/59> อ่าน 34 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประกวดราคาจ้าง (1653_1619_nok.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (1653_1621_ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ปร.5 (ชุดที่ 1) (1653_1622_nok1.5.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ปร.4 (ชุดที่ 1) (1653_1623_nok1.4.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ปร.5 (ชุดที่ 2) (1653_1625_nok2.5.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ปร.4 (ชุดที่ 2) (1653_1628_nok2.4.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง 
 รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ลำเหมืองสาธารณะหลังบ้านนายธีรพันธ์ สมย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลยางเนิ้ง <15/11/59> อ่าน 35 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง (1650_1616_nok.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
แบบ ปร.5 (1650_1617_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
แบบ ปร.4 (1650_1618_nok2.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้าง หลังคาคลุมสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <14/11/59> อ่าน 33 ครั้ง
โดย.. กองการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ราคากลางโครงการก่อสร้างหลังคาคลุมสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (1645_1613_school.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
เอกสารสอบราคาจ้าง (1645_1614_school02.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) พาสเจอร์ไรส์ ขนาด ๒๐๐ ซีซี ตราโรงเรียน รสจืด ชนิดถุง <21/10/59> อ่าน 33 ครั้ง
โดย.. กองการศึกษา

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (1631_1577_200 CC.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2559 <20/10/59> อ่าน 37 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (1703_1664_kwan.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   | 27 |   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com