ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 แบบรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซือจัดจ้าง ไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 <08/06/59> อ่าน 23 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ไตรมาสที่ 1 (ประจำเดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559) (1570_1520_nok.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ไตรมาสที่ 2 (ประจำเดือนมกราคม - มีนาคม 2559) (1570_1521_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง 
 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานค.ส.ล.และต่อเติมอาคารสำนักงาน <02/06/59> อ่าน 24 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างสะพานค.ส.ล.และต่อเติมอาคารสำนักงาน (1569_1516_nok.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (1569_1517_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ปร.4 ปร.5 งานสะพานค.ส.ล. (1569_1518_pr.4,5(1).pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ปร.4 ปร.5 งานต่อเติมอาคารสำนักงาน (1569_1519_pr.4,5(2).pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง 
 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) <23/05/59> อ่าน 30 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางราคากลางปปช. (1564_1498_bum.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 <19/05/59> อ่าน 30 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2559 (1563_1497_kwan.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง 
 ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานค.ส.ล.และต่อเติมอาคารสำนักงาน <02/05/59> อ่าน 34 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศยกเลิกการสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพานค.ส.ล.และต่อเติมอาคารสำนักงาน (1557_1490_IMG_5189.JPG) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   | 32 |   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com