ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน 10 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <02/05/59> อ่าน 37 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศรายชื้อผู้ชนะการประมูลจ้างก่อสร้างถนน 10 โครงการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1556_1485_IMG_5189.JPG) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 <04/04/59> อ่าน 34 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2559 (1546_1697_nok5.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง 
 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน ๑๐ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <31/03/59> อ่าน 33 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน จำนวน ๑๐ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1545_1473_kwan.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (1545_1474_kwan1.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ปร.4 (1545_1475_kwan2.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ปร.5 (1545_1476_kwan3.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 ประกาศให้เช่าพื่นที่จอดรถ โดยวิธีประมูล <30/03/59> อ่าน 33 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศให้เช่าพื้นที่จอดรถ โดยวิธีประมูล (1540_1472_kwan.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. (ครั้งที่ 3)และต่อเติมอาคารสำนักงาน(ครั้งที่ 2) <30/03/59> อ่าน 31 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (1539_1468_khaohom3.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสะพาน ค.ส.ล. และต่อเติมอาคารสำนักงาน (1539_1469_khaohom.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ปร.4 และปร.5 งานสะพาน ค.ส.ล. (1539_1470_khaohom1.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ปร.4 และปร.5 งานต่อเติมอาคารสำนักงาน (1539_1471_khaohom2.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   | 33 |   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com