ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค <11/02/59> อ่าน 28 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (1528_1445_nok.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ตารางรายละเอียดราคากลาง (1528_1446_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ปร.5 งานสะพาน 2 โครงการ (1528_1447_nok1(5).pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ปร.4 สะพานหลังตลาดโกมุุ่ย (1528_1448_nok1(4.1).pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ปร.5 กำแพงกันดิน (1528_1449_nok2(5).pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง
ปร.4 กำแพงกันดิน (1528_1450_nok2(4).pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 <09/02/59> อ่าน 24 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 (1526_1444_nok.pdf) ดาวน์โหลด 5 ครั้ง 
 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ - รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <05/02/59> อ่าน 23 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อ - รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1524_1440_nok.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ตารางรายละเอียดราคากลาง (1524_1441_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ปร.4 (1524_1442_nok2.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ปร.5 (1524_1443_nok3.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง 
 รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านป่าแดด หมู่ที่ 1 ต.สารภี <01/02/59> อ่าน 22 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางรายละเอียดราคากลาง (1522_1437_nok.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง
ปร.4 (1522_1438_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ปร.5 (1522_1439_nok2.pdf) ดาวน์โหลด 6 ครั้ง 
 รายละเอียดราคากลางงานก่อสร้างลานจอดรถค.ส.ล.พร้อมรางระบายน้ำค.ส.ล. ตลาดสดเทศบาล หมู่ที่ 4 ตำบลยางเนิ้ง <25/01/59> อ่าน 24 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ตารางรายละเอียดราคากลาง (1517_1434_nok.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง
ปร.4 (1517_1435_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
ปร.5 (1517_1436_nok2.pdf) ดาวน์โหลด 7 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   | 35 |   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com