ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติเรื่องร้องเรียนประจำปี
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
มุม KM 2
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
งานการเจ้าหน้าที่
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <07/09/58> อ่าน 40 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกวดราคาจ้างเหมาเก็บขนขยะและนำไปกำจัด ฯลฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1442_1343_nok.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
รายละเอียดราคากลาง (1442_1344_nok1.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 ประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ <25/08/58> อ่าน 41 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายละเอียดราคากลางป้ายประชาสัมพันธ์ LED ,แบบปร.4 และแบบปร.5 (1439_1341_k.pdf) ดาวน์โหลด 12 ครั้ง
ประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ LED ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1439_1342_kk.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
ประกาศเพิ่่มเติมประกาศประกวดราคาซื้อป้ายประชาสัมพันธ์ ชนิด LED ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (1439_1348_kwan.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง 
 รายละเอียดราคากลางจ้างเหมาจัดเก็บ-กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกุล โดยไม่มีการพักขยะ ประจำปี 2558 (จ้างเพิ่มช่วงเดือนกันยายน 2558)โดยวิธีพิเศษ <19/08/58> อ่าน 38 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
รายละเอียดราคากลาง (1433_1340_nok.pdf) ดาวน์โหลด 10 ครั้ง 
 ประกาศสอบราคาจ้างทำรถโดยสาร ( รถรางบรรทุกโดยสารเอนกประสงค์ ) <11/08/58> อ่าน 39 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
ประกาศสอบราคาจ้างทำรถโดยสาร ( รถรางบรรทุกโดยสารเอนกประสงค์ ) (1423_1338_kwan.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
รายละเอียดราคากลางรถโดยสาร( รถรางบรรทุกโดยสารเอนกประสงค์ ) (1423_1339_kn.pdf) ดาวน์โหลด 8 ครั้ง 
 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558 <07/08/58> อ่าน 38 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2558 (1421_1337_kwan.pdf) ดาวน์โหลด 9 ครั้ง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   | 40 |   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com