ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

   
 
 ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที ปิดภาคเรียนที่ 1/2552 <16/09/52> อ่าน 1 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) ยูเอชที (578_657_nan.doc) ดาวน์โหลด 0 ครั้ง 
 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552. <04/08/52> อ่าน 1 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2552 (564_634_nan1.xls) ดาวน์โหลด 0 ครั้ง 
 สอบราคาจ้างเก็บขนขยะในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง <29/07/52> อ่าน 1 ครั้ง
โดย.. กองคลัง

ดาวน์โหลดเอกสาร..
สอบราคาจ้างเก็บขนขยะในเขตเทศบาลตำบลยางเนิ้ง (561_633_nanny.doc) ดาวน์โหลด 0 ครั้ง 
 คณะกรรมการตรวจรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) <27/07/52> อ่าน 1 ครั้ง


วันที่ 24 กรกฎาคม 2552 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ทำการตรวจรับรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกขยะ ชนิดเปิดเทท้าย ยี่ห้อ ฮีโน่ (HINO) รุ่น FGLE เครื่องยนต์ ดีเซล ขนาด 6 สูบ 4 จังหวะ ขนาดแรงม้าสูงสุด 212 แรงม้า พร้อมอุปกรณ์ประจำรถครบชุด จำนวน 1 คัน ( จัดซื้อตามสัญญาซื้อขายเลขที่ ซ.3 / 2552 ลว. 12 ก.พ.2552 ราคา 1,569,500 บาท )

โดย.. กองคลัง
 
 โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ป.5 - 6 <15/07/52> อ่าน 1 ครั้ง


จัดซื้อนมยูเอขที ขนาด 200 ซีซี รถจืด ตรานมโรงเรียน จำนวน 22,875 ซอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - 6 ประจำภาคเรียนที่ 1/2552 จำนวน 75 วัน รายละเอียด ดังนี้

1. โรงเรียนวัดเวฬุวัน จำนวน 19,875 กล่อง
2. โรงเรียนวัดศรีโพธาราม จำนวน 3,000 กล่อง


โดย.. กองคลัง
 
     
หน้า:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59   60   61   | 62 |   63   


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com