ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา


วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเศรษฐกิจพอเพียง (กลุ่มผู้ปลูกมะนาวบ้านศรีโพธาราม)

ผู้ผลิต: นายบุญยง ต้นพรหม
 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน (กลุ่มน้ำดื่มศรีโพธาราม)

ผู้ผลิต: นายบุญยง ต้นพรหม
 

ฟาร์มเห็ดหมู่ ๕

ผู้ผลิต: นางแสงเดือน แสงศรีจันทร์
 
 

เรือนทิพย์ รีสอร์ท

ผู้ผลิต: พ.ต.ท.โรจนศักดิ์ อินทร์บำรุง
 

ร้านอาหารยอดแซบ (สารภี)

ผู้ผลิต: นางสาว นิจวิภา สังข์ทอง
 

กาแฟสารภี

ผู้ผลิต: สถานที่ผลิต / จำหน่าย: ตรงข้ามกับธนาคารออมสินสาขาอำเภอสารภี สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวริศรา วงศ์เนตร (แวว)
 
 

ศิริพร วุ้นมะพร้าวน้ำหอม

ผู้ผลิต: ศิริพร เสาร์คำ (เจ้าของกิจการ)
 

ฝ้ายเบเกอรี่ (Fai Bakery)

ผู้ผลิต: นางมาลินี จิรกิตยาวกูร (เจ้าของกิจการ)
 

บ้านลาภสารภี (อาหารพื้นเมือง)

ผู้ผลิต: นายกรกฤช ใจเที่ยง
 
 

ร้านบ้านกาแฟ

ผู้ผลิต: นายผดุงสิทธิ เกิดสมศรี (เจ้าของกิจการ)
 

สวนอาหารเฮือนคำ

ผู้ผลิต: นายโกสินธุ สีฝั้น
 

ร้านบ้านแยมโรล

ผู้ผลิต: นางสาวชนนิกา กุลสวัสดิ์
 
 

สบู่เหลวผสมน้ำผึ้ง

ผู้ผลิต: กลุ่มสตรีแม่บ้าน หมู่ 4 ต.สารภี อ.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่
 

สมุนไพรกันยุง

ผู้ผลิต: กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ควบคุมการผลิตโดย ศูนย์ฟื้นฟูวัดต้นเหียว
 

แชมพูดอกอัญชัญ

ผู้ผลิต: ผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 หมู่ 4 ต.สารภี อ.ยางเนิ้ง จ.เชียงใหม่
 
 

โลชั่นกันยุง

ผู้ผลิต: ผู้สูงอายุหมู่ที่ 4 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ โทร
 

ยาหม่องไพล

ผู้ผลิต: กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 6 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 

ยาหม่องเสลดพังพอนตัวเมีย

ผู้ผลิต: กลุ่มผู้สูงอายุหมู่ที่ 7 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 
 
 
     
หน้า:  1   | 2 |   3   4 

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com