ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา


แฟ้มหุ้มผ้าไหม

ผู้ผลิต: คุณสุมิตรา วงศ์คำฟูเจริญ
 

กล่องกระดาษสา

ผู้ผลิต: กลุ่มผลิตภัณฑ์กระดาษสา ตำบลยางเนิ้ง
 

note books

ผู้ผลิต: กลุ่มอาชีพกระดาษสาหมู่ที่ 5 ตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
 
 

Theyang เซรามิค

ผู้ผลิต: Theyang
 

ผลิตภัณฑ์ลำไยแปรรูป

ผู้ผลิต: กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรแม่บ้านหมู่ 6 วัดต้นเหียว
 

ลำไยผลสำเร็จรูป

ผู้ผลิต: กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตรหมู่ 6 วัดต้นเหียว
 
 

กล่องเอนกประสงค์บุผ้าไหม

ผู้ผลิต:
 

ตะโก้เผือก , ตะโก้แห้ว

ผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง หมู่ที่ 4
 

น้ำพริกตาแดง

ผู้ผลิต:
 
 

แหนมหมูซี่โครง

ผู้ผลิต: กลุ่มแม่บ้านเทศบาลตำบลยางเนิ้ง(หมู่ที่ 4)
 

กระเป๋าสตางค์(ผลิตภัณฑ์ของฝากรีไซด์เคิ่ล)

ผู้ผลิต: คุณรจนา กิติวรรณ
 

หมวก(คาวบอยรีไซด์เคิ่ล)

ผู้ผลิต: คุณรจนา กิติวรรณ
 
 
 
     
หน้า:  1   2   3   | 4 | 

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com