ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  B004
ชื่อสินค้า  ศิริพร วุ้นมะพร้าวน้ำหอม
รายละเอียด   เจ้าของกิจการซึ่งก็คือคุณศิริพร เสาร์คำ เริ่มทำผลิตภัณฑ์วุ้นมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวน้ำหอมมาได้ ๖ ปีแล้ว ซึ่งตัวเจ้าของกิจการเองก็ได้ศึกษาตัววัตถุดิบที่ใช้ในการทำผลิตภัณฑ์นี้เป็นอย่างดี ตลอดระยะเวลา ๖ ปีได้มีการดัดแปลงสูตรวุ้นมะพร้าวน้ำหอมที่เคยได้พบเห็นอยู่ตาท้องตลาดทั่วไป มีการประยุกต์ใช้วัตถุดิบต่างๆ ได้อย่างเหมาะสมและลงตัว จนในที่สุดกลายเป็นสูตรวุ้นมะพร้าวน้ำหอมของตัวเองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว หอม อร่อย ไม่เหมือนใคร

วุ้นมะพร้าวน้ำหอมและน้ำมะพร้าวน้ำหอมของที่นี่จะมีความแตกต่างจากที่อื่นคือจะเน้นคุณภาพของตัววัตถุดิบ โดยเน้นความสะอาด สดใหม่ ใช้มะพร้าวขนาดใหญ่ มีเนื้อข้างในเยอะ หอม หวาน คุ้มค่า คุ้มราคา
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ วุ้นมะพร้าวน้ำหอมราคา ๒๕ บาท/ ลูก น้ำมะพร้าวน้ำหอมถุงละ ๑๐ บาท
มะพร้าวเผา ๑๐ บาท และมะพร้าวน้ำหอม ๑๐ บาท
ผู้ผลิต  ศิริพร เสาร์คำ (เจ้าของกิจการ)
ติดต่อ  เลขที่ ๑๒๗ หมู่ ๒ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๙-๗๕๗๕๕๕๐, ๐๘๒-๗๖๕๗๒๔๕
   


 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com