ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  B005
ชื่อสินค้า  ฝ้ายเบเกอรี่ (Fai Bakery)
รายละเอียด   ร้านฝ้ายเบเกอรี่ได้เปิดกิจการเมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยเจ้าของร้านคือนางมาลินี จิรกิตยาวกูรที่เป็นห้างหุ้นส่วนของบริษัทฝ้ายเบเกอรี่ ตัวร้านนั้นตั้งอยู่บน
ทำเลที่ดี อยู่บริเวณที่เป็นเส้นทางท่องเที่ยว ทำให้ร้านกลายเป็นสถานที่ที่เหมาะแก่การมาแวะพักผ่อน เพราะทางร้านเองก็มีทั้งเบเกอรี่ ไม่ว่าจะเป็นขนมปัง แซนวิช หลากหลายรสชาติให้เลือกสรร พร้อมกับมีอาหารและเครื่องดื่มให้บริการ

ทั้งเบเกอรี่ อาหาร และเครื่องดื่มของทางร้านมีความสด สะอาด อร่อย เน้นคุณภาพ ถูกสุขลักษณะอนามัย อีกทั้งบรรยกาศภายในและภายนอกของร้านฝ้ายเบเกอรี่ค่อนข้างดี เหมาะแก่การใช้เป็นจุดแวะพักหรือใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของผู้ที่เดินทางผ่านไปมา
มาตรฐานที่ได้รับ : ผ่านการประเมินจากองค์กรอาหารและยา (อย.)
ผู้ผลิต  นางมาลินี จิรกิตยาวกูร (เจ้าของกิจการ)
ติดต่อ  หมู่ ๕ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๘๓-๕๖๘๔๐๙๕
   
 
     

 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com