ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  B006
ชื่อสินค้า  บ้านลาภสารภี (อาหารพื้นเมือง)
รายละเอียด  บ้านลาภสารภีเริ่มเปิดกิจการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๒ โดยเจ้าของร้านคือ นายกรกฤช ใจเที่ยง ได้มีพื้นฐานการจัดการ การศึกษา/ อบรมการทำอาหารจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงมีความคิดริเริ่มเปิดร้านอาหาร ซึ่งก็เป็นอาหารพื้นเมืองท้องถิ่นของตนเอง ทำให้มีทักษะ มีความเชี่ยวชาญ มีความถนัดในการทำอาหาร นอกจากนั้นแล้วทางเจ้าของกิจการยังมีการเพิ่มเมนูอาหาร มีการประยุกต์ดัดแปลงให้อาหารมีความหลากหลายและมีรสชาติอร่อยมากขึ้น

ทางร้านบ้านลาภสารภีได้เน้นการเลือกสรรวัตถุดิบ เครื่องปรุง ส่วนประกอบ ฯลฯ ในการปรุงอาหารให้ถูกสุขลักษณะ ทำให้อาหารแต่ละเมนูมีความสดใหม่ อร่อย และได้รสชาติของอาหารพื้นเมืองอย่างแท้จริง โดยเมนูที่ขึ้นชื่อได้แก่ ลาภไก่ ยำผักบุ้งกรอบ ปลาสมุนไพร แกงคั่วไก่เมือง เป็นต้น
ราคาเริ่มตั้งแต่ ๕๐ บาทขึ้นไป

มาตรฐานที่ได้รับ : Clean Food Good Taste จากกระทรวงสาธารณสุข
ผู้ผลิต  นายกรกฤช ใจเที่ยง
ติดต่อ  ๒๑/๓ หมู่ ๗ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
โทรศัพท์ ๐๘๔-๘๐๔๓๓๐๕, ๐๕๓-๙๖๓๓๐๖
อีเมล์  ราคาเริ่มตั้งแต่ ๕๐ บาทขึ้นไป
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com