ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A017
ชื่อสินค้า  ยายหล้าจักรสาน
รายละเอียด  ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ: เครื่องจักรสาน
งานจักรสานของที่นี่เป็นภูมิปัญ ญาพื้นบ้านที่สืบทอดมาจากรุ่นพ่อแม่ โดยยายหล้าเป็นรุ่นปัจจุบันที่ได้สืบทอดงานจักรสานมา เดิมทียายหล้าทำงานจักรสานนี้ที่บ้านศรีบุญเรือง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ทำได้ไม่นานก็ย้ายมาที่ตำบลยางเนิ้ง และทำงานจักรสานมาเป็นระยะเวลามากกว่า ๑๐ ปี งานสานไม่ว่าจะเป็นตะกร้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่, กระติ๊บ, กระจาด, เก้าอี้นั่ง ฯลฯ ล้วนแล้วแต่สานขึ้นด้วยมือ ไม่ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยหรือเทคโนโลยีใดๆ สินค้าแต่ละชิ้นจึงเปี่ยมไปด้วยความตั้งใจ มีความประณีตในทุกๆ รายละเอียด มีคุณค่า มีความเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านไทย

เครื่องจักรสานของยายหล้าเป็นงาน Handmade ที่ทำขึ้นจากมือโดยไม่อาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย สินค้าทุกชิ้นมีความประณีต ละเอียดอ่อน ไม้ที่ใช้สานมาจากบ้านป่าบง ไม้จึงเป็นไม้เนื้อดี เครื่องจักรสานมีความแข็งแรง คงทน สามารถสั่งทำได้ตามความชอบของลูกค้า และมีบริการจัดส่งถึงที่อีกด้วย
ผู้ผลิต  นางหล้า บุญสูง
ติดต่อ  สถานที่ผลิต / จำหน่าย: บ้านเลขที่ ๑๒๔/๑ หมู่ ๓ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๓๔๕๘
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com