ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ
มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้่าง
มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
มาตรการป้องกันการรับสินบน
มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ฯ
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติประชากรจากทะเบียนบ้านฯ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  B009
ชื่อสินค้า  ร้านบ้านแยมโรล
รายละเอียด  ชื่อผลิตภัณฑ์สินค้า/บริการ: กาแฟสด น้ำผลไม้ปั่น และเบเกอรี่
ร้านบ้านแยมโรลเปิดร้านเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยเจ้าของกิจการออกแบบตัวร้านเป็นสไตล์ร่วมสมัย ทำร้านให้มีความน่ารักด้วยการทำร้านให้เป็นสีขาวและสีชมพู ดูแล้วสะอาดตา ในระยะแรกเน้นขายเบเกอรี่ที่ทำเองจนเป็นที่ถูกปากของลูกค้า จากนั้นก็เริ่มขยับขยายร้านให้มีพื้นที่สำหรับนั้งพักผ่อนหย่อนใจ เพิ่มเครื่องดื่มสำหรับบริการลูกค้าไม่ว่าจะเป็น กาแฟ น้ำผลไม้ปั่น ฯลฯ

กาแฟของที่ร้านนั้นเป็นกาแฟสดรสชาติเข้มข้น ส่วนเครื่องดื่มก็มีหลากหลายสไตล์ให้ลูกค้าเลือกทานได้แก่ น้ำผลไม้สด น้ำผลไม้ปั่น เป็นต้น พร้อมกับมีเบเกอรี่ที่ผลิตเอง โดยใช้วัตถุดิบที่สด สะอาด ปลอดภัย ไม่ใส่วัตถุกันเสียให้บริการ อาทิเช่น เอแคลร์, แยมโรล, เค้ก, ชีสเค้ก, คุ้กกี้ ฯลฯ นอกจากนั้นแล้วยังมีไอศกรีมที่หอม หวาน เย็น ชื่นใจ อีกด้วย ภายในร้านดูสะอาดตาด้วยสีขาวแซมชมพู มีความน่ารักด้วยของตกแต่งแบบทันสมัย เหมาะแก่การนั่งพักผ่อนหย่อนใจ
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ เริ่มต้นตั้งแต่ ๑ - ๔๐ บาท
ผู้ผลิต  นางสาวชนนิกา กุลสวัสดิ์
ติดต่อ  สถานที่ผลิต / จำหน่าย: บ้านกู่เสือ บ้านเลขที่ ๑๐ หมู่ ๑ ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐
สนใจสั่งซื้อ หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวชนนิกา กุลสวัสดิ์
โทรศัพท์ ๐๘๙-๘๕๒๒๐๘๒, ๐๘๓-๙๔๖๒๐๘๒, ๐๕๓-๓๒๑๕๔๙
   
 
     

 


Copyright 2005-2020 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com