ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A002
ชื่อสินค้า  ลุงแก้ว โคมไฟ หรือว่าวไฟ
รายละเอียด  โคมไฟ หรือว่าวไฟ

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
นายดวงแก้ว สุวรณ ทำว่าวไฟมากว่า ๑๐ ปีแล้ว เริ่มจากการเก็บว่าวไฟที่ตกอยู่มาแกะดูแบบลองทำตามดู จากนั้นก็พัฒนามาเรื่อยๆ จนถึงปัจจุบัน ทำกันเองในครอบครัว ว่าวไฟที่ทำมีหลายขนาด ตั้งแต่ ๕ แผ่น ๗ แผ่น ๑๒ แผ่น ๑๔ แผ่น ๓๖ แผ่น จนถึงขนาดใหญ่ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ ขั้นตอนการทำเริ่มจากการเหลาไม้ซาง โดยนายดวงแก้วจะเป็นผู้เหลาไม้ซางให้ตามขนาดตามต้องการ แล้วนำมาขดเป็นขดๆ ตามขนาด จากนั้นก็จะนำขดไม้ไผ่ที่ได้เตรียมไว้มาติดกาวตกแต่ง เพื่อให้ลักษณะคล้ายปากถุง ผูกขี้ไต้ติดกับปากโคมโดยใช้ลวดเส้นเล็กๆ ผูกโยงไว้ จากที่ทำน้อยๆ ก็เริ่มมีคนสั่งทำมากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นที่รู้จักของพ่อค้า/แม่ค้ามารับไปขายต่อไป


ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
โคมไฟ หรือว่าวไฟ ใช้ในงานเทศกาล โดยเฉพาะในช่วงวันลอยกระทง ซึ่งมีความเชื่อว่า การปล่อย โคมไฟเป็นการนำเคราะห์เอาโศกลอยออกจากตัวเรือนและบ้านเรือน หรืออีกนัยหนึ่งอาจกล่าวได้ว่าเป็นการ ลอยเคราะห์ก็ได้ การทำโคมต้องใช้ศิลปะและเทคนิค โดยต้องมีความชำนาญในการทำ สำหรับกระดาษแก้ว ที่ใช้ นายดวงแก้วบอกว่า ต้องสั่งมาจาก จีนแดง เพราะของไทยเนื้อกระดาษไม่เหนียวฉีกขาดง่าย


ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
เส้นรอบวง ๔๖ เซนติเมตร ราคา ๑๑ บาท, เส้นรอบวง ๕๓ เซนติเมตร ราคา ๑๕ บาท, เส้นรอบวง ๖๒ เซนติเมตร ราคา ๒๐ บาท เส้นรอบวง ๗๐ เซนติเมตร ราคา ๒๐ บาท, เส้นรอบวง ๘๐ เซนติเมตร ราคา ๓๐ บาท เส้นรอบวง ๙๐ เซนติเมตร ราคา ๓๕ บาท และขนาดใหญ่ตามความต้องการของลูกค้า
ผู้ผลิต  นายดวงแก้ว สุวรรณ หรือนางวันเพ็ญ สุวรรณ
ติดต่อ  เลขที่ ๒๖๕ หมู่ ๑ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๒-๘๘๘๔๗๘๖
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com