ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A003
ชื่อสินค้า  อนงค์โคมลอย
รายละเอียด  โคมไฟ หรือว่าวไฟ

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เริ่มทำโคมไฟหรือว่าวไฟตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ เนื่องจากออกจากงานบริษัทที่ทำ เลยลองศึกษาวิธีการทำโคมไฟหรือว่าวไฟ และลองทำตามดูเพื่อใช้เอง จากนั้นจึงพัฒนาการทำโคมไฟมาเรื่อยๆ และเริ่มทำขายส่ง เป็นอาชีพหลักทดแทนงานเดิม
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เป็นโคมที่ทำด้วยกระดาษว่าว ใช้กระดาษตั้งแต่ ๔ – ๑๒ แผ่น รมด้วยควันไฟให้พอง แล้วปล่อยขึ้นสู่ท้องฟ้า นิยมปล่อยในวันลอยกระทง และเทศกาลต่างๆ โดย โคมไฟ ๑ ลูก ประกอบด้วย กระดาษ ไม้ไผ่ (สำหรับทำปากว่าว) ก็จะมีไส้โคมที่ใช้เทียนไขผสมน้ำมันชุบผ้า เพื่อใช้สำหรับจุดไฟ และความร้อนกับควันก็จะเป็นตัวดันโคมทะยานขึ้นสู่ท้องฟ้าอย่างสวยงาม และอาจจะมีชุดลูกเล่นของโคมไฟเวลาปล่อยขึ้นไปด้วย เมื่อเชื้อเพลิงหมด ตัวโคมไฟก็จะตกลงมาเอง
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
ว่าวไฟที่ทำมีหลายขนาด ราคาตั้งแต่ ๑๕ บาท – ๔๕ บาท
ผู้ผลิต  นางสาวอนงค์ จิตคำ
ติดต่อ  สถานที่ผลิต / จำหน่าย : เลขที่ ๑๒๔ หมู่ ๑ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๙-๒๖๓๔๔๘๖
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com