ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A004
ชื่อสินค้า  โคมประดับ
รายละเอียด  โคมประดับ โคมผัด

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
ได้รับการสืบทอดการทำโคมล้านนามาจากผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนเมืองสาตร ตำบลหนองหอย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชุมชนที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงในด้านการทำโคม เป็นอย่างยิ่ง ถือว่าเป็นแหล่งผลิตโคมที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ เนื่องจากอาศัยอยู่ในชุมชนตั้งแต่ยังเป็นเด็ก จึงได้รับการสืบทอดการทำโคมมาตั้งแต่ยังเป็นเด็ก และทำมาเรื่อยๆ ก่อนย้ายมาอยู่ที่บ้านกู่เสือ ตำบลยางเนิ้ง
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
โคมไฟ เป็นงานหัตถกรรมพื้นเมืองจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมา มีหลายแบบตั้งแต่ โคมแปดเหลี่ยม โคมรูปเพชร โคมรูปดาว โคมปักเป้า โคมหูกระต่าย โคมด้วง โคมฟัก โคมผัด และและโคมรูปทรงใหม่ๆ ตามความต้องการของลูกค้า ใช้ในงานพิธีกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะในงานประเพณียี่เป็ง หรือ ประเพณีลอยกระทง ใช้ประดับตกแต่งมีเทียนและประทีปเพื่อเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสอง (ยี่เป็งล้านนา) โดยเชื่อว่าแสงประทีปจากโคมจะช่วงส่งประกายให้การดำเนินชีวิตเจริญรุ่งเรืองอยู่เย็นเป็นสุข
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ
ราคาขึ้นกับขนาดของโคม และความยากง่ายในการผลิต ตั้งแต่ ๒๕ บาท – ๓,๐๐๐ บาท
ผู้ผลิต  นายสุทัศน์ ยะยอด
ติดต่อ  เลขที่ ๒๑๘/๒ หมู่ ๑ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๕-๕๒๗๘๒๗๕
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com