ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A006
ชื่อสินค้า  โคมไฟ SV.lighting
รายละเอียด  ผลิตโคมไฟ

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เริ่มต้นจากแรงบันดาลใจ สมัยยังเป็นนักศึกษา ได้เข้าไปซื้อโคมไฟที่ร้านตะเกียงแห่งหนึ่ง แล้วเจ้าของร้านดูถูกว่าของในร้านแพงเกินที่นักศึกษาจะซื้อได้ จึงคิดฝันว่าสักวันจะต้องมีร้านโคมไฟเป็นของตัวเอง เปิดแข่งกับร้านนี้ให้ได้ เข้าห้องสมุด ไปหาหนังสือสารานุกรม เรื่องที่เกี่ยวกับงานตกแต่งต่างๆ ก็เลยได้แนวความคิดมา ด้วยพื้นฐานที่ครอบครัวทำธุรกิจด้านของ ตกแต่งงานไม้ อยู่แล้ว เริ่มจากลองทำเล่นๆ แจกให้คนอื่นๆ ก่อน แล้วก็ลองทำธุรกิจแยกมา เปิดธุรกิจโคมไฟอย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๕๓๑ โดยมีงานสั่งจากลูกค้าครั้งแรก ๗๐,๐๐๐ บาท
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
สามารถผลิตโคมไฟตามแบบ ทั้งโคมไฟตั้งพื้น โคมไฟตั้งโต๊ะ โคมไฟแขวนโคม ไฟติดเพดาน หมวกโคมไฟ โคมไฟ ติดผนัง โคมไฟภายนอก และโคมไฟดีไซน์ตามความต้องการของลูกค้า เพื่อตกแต่งโรงแรม รีสอร์ท สปา โดยการผลิตเน้นงาน Handmade มีคุณภาพ ความรวดเร็ว ราคาสมเหตุสมผล ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาด้านดีไซน์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ มีหลายขนาด หลายราคา ตั้งแต่ ๒๐๐ บาท เป็นต้นไป
ผู้ผลิต  นายธันยวัฒน์ ชัยกุลเสรีวัฒน์
ติดต่อ  เลขที่ ๓๐๓ หมู่ ๑ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๘๔-๙๘๖๕๒๐๗,๐๕๓-๔๓๘๒๒๕
อีเมล์  E-mail : svlightingshop.yahoo.com
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com