ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  A009
ชื่อสินค้า  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา
รายละเอียด  กลุ่มผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา หมู่ ๗ ตำบลยางเนิ้ง

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เริ่มต้นในปี ๒๕๔๓ วันที่ ๒๖ ธันวาคม เป็นโครงการที่ได้รับสนับสนุนจากสุขาภิบาล (ในสมัยนั้น) จำนวน
๘,๐๐๐ บาท ชื่อโครงการผลิตภัณฑ์จากกระดาษสา โดยมีนางสุปราณี จีระพันธ์ เคหะกิจอำเภอสารภี มาให้คำแนะนำให้แก่สมาชิก แล้วก็ทำเรื่อยมา ซึ่งได้ส่งเข้าคัดสรรผลิตภัณฑ์โอทอป และได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดโอทอป ๓ ดาว ระดับประเทศ
ในปี ๒๕๔๖
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
แปรรูปจากกระดาษสาซึ่งสั่งมาจากอำเภอสันกำแพง เป็นผลิตภัณฑ์ ของใช้ ของฝาก ของชำร่วย และกล่องบรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ให้ตรงต่อความต้องการกับตลาด พัฒนารูปแบบทันสมัยแปลกใหม่อยู่เสมอ เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตและสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิกในหมู่บ้าน มีสีสัน สวยงาม สะดุดตา น่าใช้ มีความทนทานเหนียวตกแต่งด้วยวัสดุธรรมชาติ สามารถนำไปเป็นของขวัญ ของฝาก ประทับใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
ราคาผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ราคาปลีก/ขายส่ง เริ่มต้นตั้งแต่ ๕ บาท เป็นต้นไป
ผู้ผลิต  นางผ่องพรรณ สมสงวน
ติดต่อ  เลขที่ ๗๒ หมู่ ๗ ต.ยางเนิ้ง ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๐๔๙๔
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com