ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

รหัส  B002
ชื่อสินค้า  ร้านอาหารยอดแซบ (สารภี)
รายละเอียด  ร้านอาหาร

ประวัติความเป็นมา/เรื่องราวของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
เริ่มเปิดบริการมาตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๘ เดิมทีเปิดบริการอยู่ในปั้ม ปตท. ป่าแดด สายซุปเปอร์ไฮเวย์ แล้วจึงได้ย้ายมาเปิดอยู่ริมถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ใกล้กับสี่แยกป่าแดด เปิดบริการ ตั้งแต่ ๑๐.๐๐ น.- ๒๒.๐๐ น. หยุดทุกวันที่ ๑๖ ของเดือน
ประโยชน์ใช้สอยและจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการ
มีเมนูอาหารให้เลือกมากมาย รสชาติอร่อย ราคาไม่แพง อาหารยอดนิยม ขึ้นชื่อของร้าน คือ ไข่ฟูยอดแซบ, น่องกบทอดจัมโบ้,แกงป่าปลาแม่น้ำ ต้มยำปลากดคัง
ผู้ผลิต  นางสาว นิจวิภา สังข์ทอง
ติดต่อ  เลขที่ ๙๒ หมู่ ๑ ต.สารภี อ.สารภี จ.เชียงใหม่ ๕๐๑๔๐ (ก่อนถึงแยกไฟแดงป่าแดด สายซุปเปอร์เชียงใหม่ – ลำปาง ขาขึ้นเชียงใหม่) โทรศัพท์ ๐๕๓-๔๒๑๓๑๑
   
 
     

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com