เทศบาลตำบลยางเนิ้งอ.สารภี จ.เชียงใหม่

กองการศึกษา

นางสมพร วรินทร์รักษ์

ผู้อำนวยการกองการศึกษา