ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา

  
 
 Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ <21/03/60>


สาระสุขภาพยาน่ารู้โดยเภสัชกรอุทัย
ถูกใจเพจนี้ · 24 กุมภาพันธ์ 2015 · มีการแก้ไข ·

Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ
#เร็วก็รอด #ปลอดอัมพาต

“หมอขอแสดงความเสียใจด้วยครับ คุณพ่อของคุณเป็นอัมพาตครับ การรักษาคือ การทำกายภาพบำบัดและต้องรอดูว่า อาการจะค่อยๆดีขึ้นหรือไม่ น่าเสียดายที่ผู้ป่วยมาโรงพยาบาลช้ากว่า 270 นาที จึงไม่สามารถให้การรักษาที่ดีที่สุดได้”

เราคงรู้สึกผิดอย่างมากที่ไม่สามารถพาคุณพ่อมารักษาทันเวลา 270 นาทีตามที่หมอบอก เพราะเราไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าผู้ป่วยอัม พาตต้องรีบพามาโรงพยาบาลให้เร็วที่สุด เพราะในอดีตคนที่เป็นอัมพาตต้องเป็นไปตลอดชีวิต ไม่มีวิธีการรักษาที่ทำให้หายได้ และก็ไม่เคยมีใครบอกเราเลย แย่จังเลย ทำไมสิ่งนี้ต้องเกิดกับเราด้วย

เรื่องที่เล่ามานี้ เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นเกือบทุกวัน เพราะโรคหลอดเลือดสมองเป็นโรคที่พบบ่อยมาก ทุกๆ 4 นาที มีผู้ป่วยรายใหม่เกิดขึ้น และทุกๆ 10 นาทีมีผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคนี้ ผู้ป่วยที่มาทัน 270 นาที ก็ได้รับการรักษาที่ทันท่วงที ที่มาช้าก็หมดโอกาส เหตุนี้เองที่แพทย์และทีมสุขภาพพยายามพัฒนาระบบการให้บริการ 270 นาทีชีวิต

ลองติดตามดูครับว่า #270_นาทีชีวิต
คืออะไร?? มีความสำคัญอย่างไร????

#โรคหลอดเลือดสมองตีบ เกิดจากเส้นเลือดสมองที่ตีบตัน ทำให้เนื้อสมองขาดเลือด และเนื้อสมองก็จะเริ่มตาย โดยเริ่มต้นจากเนื้อสมองส่วนตรงกลางก่อน และค่อยๆเพิ่มขนาดของเนื้อสมองที่ตาย ออกมาสู่สมองส่วนอื่นๆ ทำให้เกิดอัมพฤกษ์หรืออัมพาต

ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ได้ค้นพบว่าภายในเวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง หรือ 270 นาที หลังจากผู้ป่วยเกิดอาการ ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาที่สำคัญ ที่แพทย์จะใช้ในการวางแผน การรักษาโรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดมาเลี้ยง (Cerebral Infartion) หรือ โรคหลอดเลือดสมองตีบ (Stroke) โดยการใช้ยาละลายลิ่มเลือด เรียกว่า Thrombolytic Therapy

เวลา 4 ชั่วโมงครึ่ง หรือ 270 นาที คือ นับตั้งแต่นาทีแรกที่ผู้ป่วยมีอาการ จนถึงเวลาที่แพทย์ฉีดยาละลายลิ่มเลือดเข้าทางหลอดเลือดดำของผู้ป่วย หากผู้ป่วยมาถึงโรงพยาบาลช้ากว่านี้ มักจะไม่สามารถทำการรักษาด้วยวิธีดังกล่าวได้ เนื่องจากเนื้อสมองสามารถทนการขาดเลือดได้นานเพียง 270 นาที หลังจากนั้นเนื้อสมองจะตาย และไม่ตอบสนองต่อการรักษา ด้วยการให้ยาละลายลิ่มเลือด ในทางการแพทย์จึงเรียกแผนการรักษานี้ว่า “Stroke Fast Track หรือ ทางด่วนโรคหลอดเลือดสมอง หรือ 270 นาทีชีวิต”

อาการที่ผิดปกติและเป็น
#สัญญาณเตือนว่ามีโอกาสเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบ
คือ 1...Symptoms and signs (ข้อใดข้อหนึ่ง)

- แขนขาอ่อนแรกครึ่งซีก (hemiparesis)

- แขนขาชาครึ่งซีก (hemisensory loss)

- แขนขาอ่อนแรงทั้ง 2 ข้าง

- พูดไม่ชัด ลิ้นแข็ง (slurred speech oret)

- มองเห็นภาพซ้อน (double vision or dij)

- พูดไม่ออก ฟังไม่เข้าใจ (aphasia)

- ตามองเห็นภาพไม่ชัด (hemianopia , mor)

- เดินเซทรงตัวไม่อยู่ (ataxin)

- เวียนหัว บ้านหมุน

2…Time course ข้อใดข้อหนึ่ง

- เป็นอย่างรวดเร็ว หรือ ทันทีทันใด

- เป็นหลังตื่นนอน

สำหรับปัจจัยเสี่ยง ของการเกิดโรคหลอดเลือดสมองตีบ คือ

- เพศ ผู้ชายมีโอกาสเกิดขึ้นสูงกว่าผู้หญิง

- อายุ อายุที่สูงขึ้น ตั้งแต่อายุ 45 ปีขึ้นไป มีโอกาสเกิดโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งหมายถึง เมื่ออายุมากขึ้นโอกาสในการเกิดโรคก็ยิ่งมากขึ้น

- ประวัติครอบครัว ผู้ที่มีประวัติทางครอบครัว ญาติสายตรง (พ่อ แม่ พี่น้อง) ที่เป็นโรคนี้ ก็มีโอกาสเกิดโรคนี้

- โรคประจำตัว ผู้ที่มีโรคประจำตัว โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหัวใจ

- ผู้ที่สูบบุหรี่

- ผู้ที่มีน้ำหนักเกินเกณฑ์

โรคหลอดเลือดสมองตีบ สามารถป้องกันและลดโอกาสสียชีวิตได้ โดยการรักษาควบคุม

ปัจจัยเสี่ยงที่สามารถควบคุมได้ เช่น ดูแลโรคประจำตัวที่เป็นอยู่ให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ ปรับพฤติกรรมการใช้ชีวิตให้เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ควบคุมน้ำหนักไม่ให้เกินมาตรฐาน ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา และถ้าเกิดอาการผิดปกติ ให้รีบไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด “270 นาทีชีวิต Stroke fast Track”

แหล่งข้อมูล:

What is stroke? What causes strokes?, http://www.medicalnewstoday.com/articles/7624.php

Stroke, Brain attack, CVA , http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/stroke.html

Stroke, http://medicalassessmentonline.com/terms.php?R=432&L=S

AHA/ASA Guideline
Guidelines for the Early Management of Patients with Acute Ischemic Stroke, https://www.aan.com/Guidelines/home/GetGuidelineContent/581

Walter N. Kernan, MD, et al., Guidelines for the Prevention of Stroke in Patients With
Stroke and Transient Ischemic Attack
A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association, http://stroke.ahajournals.org/content/early/2014/04/30/STR.0000000000000024.full.pdf+html

Edward C. Jauch, MD, MS, FAHA, et al., AHA/ASA Guideline
Guidelines for the Early Management of Patients With Acute Ischemic Stroke
A Guideline for Healthcare Professionals From the American Heart Association/American Stroke Association
, http://stroke.ahajournals.org/content/44/3/870

Heart Disease and Stroke,
Stroke Signs and Symptoms, http://www.cdc.gov/Stroke/signs_symptoms.htm

What Causes a Stroke?, http://www.nhlbi.nih.gov/health/health-topics/topics/stroke/causes

Causes of stroke , http://www.nhs.uk/Conditions/Stroke/Pages/Whosatriskpage.aspx

Smoking and Stroke, http://www.stroke.ie/iopen24/smoking-stroke-t-483_495_598.html

Heart Diseases & Strokes– Prevention Techniques, http://www.amibolt.com/blog/Heart-Diseases-Strokes-Prevention, http://johnstonhealth.org/2013/05/stroke-prevention/

แนวทางการรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบหรืออุดตัน สำหรับแพทย์
(Clinical Practice Guidelines for Ischemic Stroke),
http://www.neurothai.org/index.php?option=com_content&view=article&id=108%3A2012-07-16-08-03-11&catid=56%3A2012-07-16-00-16-10&Itemid=89

แนวทางการพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง สำหรับพยาบาลทั่วไป
(Clinical Nursing Practice Guideline for Stroke)
, http://www.neurothai.org/images/2012/download/stroke-nurse2007.pdf

STROKE PREVENTION, โรคหลอดเลือดสมอง, https://www.bumrungrad.com/th/neurology-stroke-dementia-treatment-thailand/stroke

5 สัญญาณอันตราย โรคหลอดเลือดสมอง, http://www.ekachaihospital.com/ekc21web/index.php/features-2/t1-4/2-uncategorised/111-2012-07-17-02-14-56

9 ปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคหลอดเลือดสมอง, https://www.bangkokpattayahospital.com/th/healthcare-services-th/neuroscience-center-th/item/1196-nine-risk-factors-in-cerebrovascular-accidents-th.html

ผศ.นพ.วีรศักดิ์ เมืองไพศาล, โรคหลอดเลือดสมองและการป้องกัน, http://www.si.mahidol.ac.th/project/geriatrics/knowledge_article/knowledge_healthy_7_006.html

บันทึกการฟื้นฟูอาการอัมพาตครึ่งซีกจากโรคเส้นเลือดสมอง, http://rehab2554.alotspace.com/stroke.php

โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือดและชนิดเลือดออก (Ischemic and Hemorrhagic Stroke)
รศ.นพ.สมศักดิ์ เทียมเก่า , http://haamor.com/th/โรคหลอดเลือดสมองชนิดขาดเลือด/

270 นาทีทองช่วยผู้ป่วยหลอดเลือดสมอง, http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/632105

แนวทางการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง (STROKE CARE), http://www.nmkhospital.net/plus7/data/00048-4-1.html

Principles of Pharmacotherapy in Ischemic Stroke
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรัมษ์ เจษฎาญานเมธา
ภ.บ., Pharm.D., Ph.D. , http://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/principles-of-pharmacotherapy-in-ischemic-stroke-56-01-24

เภสัชกรรมบำบัดในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง Pharmacotherapy in patient with stroke วิระพล ภิมาลย์ , http://www.slideshare.net/UtaiSukviwatsirikul/pharmacotherapy-in-patient-with-stroke-2555

โปรแกรมการตรวจรักษาโรคหลอดเลือดสมอง หรือ โรคอัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke), https://www.bangkokhospital.com/th/about-us/acute-stroke-pathway/

Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ, http://thaistrokesociety.org/โรคหลอดเลือดสมองอัมพาต/

รูปมาจาก:

Stroke Fast Track โรคหลอดเลือดสมองตีบ, http://thaistrokesociety.org/โรคหลอดเลือดสมองอัมพาต/ — ที่ PharmaTree Villa Market Sukhumvit Soi 49 
     


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com