ตราสัญลักษณ์
ประวัติ/ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ
การแบ่งส่วนราชการของเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติ
เทศบัญญัติฯ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
เเผนพัฒนาเทศบาล
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
เเผนการดำเนินงาน
เเผนการดำเนินงาน
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลฯ
รายงานผลการติดตามและประเมินผลฯ
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
โทรศัพท์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
  ชื่อกระทู้ : ร้องทุกข์วัยรุ่นมั่วสุมหน้าร้านเกมส์
ผู้ตั้งกระทู้ : คนยางเนิ้ง
IP : 118.172.13.171
วัน-เวลา : 15/08/60 - 18:53 น.
ข้อความ : ร้องทุกข์วัยรุ่นมั่วสุมหน้าร้านเกมส์ชื่อ Room cafe
หน้าวัดต้นเหียว ส่งเสียงดังยามวิกาลทั้งชายหญิง มั่วสุม
สูบบุหรี่ ดื่มสุรา ทะเลาะวิวาท รวมกลุ่มขี่มอเตอร์ไซค์แต่งท่อเสียงดัง
ขี่เร็วอันตรายต่อเด็กและชาวบ้านในชุมชน
ขอให้เทศบาลเข้ามาดูแลโดยด่วนที่สุด

 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ร้องทุกข์ร้านเกมส์
IP : 223.207.60.71
วัน-เวลา : 16/08/60 - 11:40 น.
ข้อความ : เบื่อปัญหามากคับ เราขับรถผ่านทุกวันมมั่วสุมกันทุกคืน ผมเลิกงานดึก ขับรถผ่านแถวร้านเกม แถวยางเนิ้งทุกวัน มีสองร้านแถวป้อมตำรวจเวฬุวัน นักเรียนนีกศึกษามั่วสุมกันโดยเฉพาะที่ตึกแถว 3 ชั้น ตรงข้ามร้านขายยาจรัญ บางครั้งเล่นกันเดินออกมาจนถึงไหล่ถนนไม่แคร์ผู้ที่สัญจรไปมา ว่าจะชนไหม บางคันเบรกกระทันหันก็มี แต่เด็กพวกนั้นไม่แคร์ กลับหัวเราะกัน อันตรายน่ะครับแบบนี้ มีทั้งหญิงชาย สูบบุหรี่ มั่วสุ่ม ทุกคืนครับ ทางเทศบาลช่วยดูแลกวดขัน และรักษาความปลอดภัยให้ผู้ที่สัญจร ไปมาเส้นทางนั้นด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนยางเนิ้ง
IP : 118.175.247.171
วัน-เวลา : 16/08/60 - 16:39 น.
ข้อความ : ใช่ครับ ทั้งอันตรายและสกปรก รบกวนความสงบของชุมชน
ซึ่งขณะนี้มีการกวดขันตาม พรบ. รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พศ.2535 ซึ่งเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นโดยตรง คงต้องขอให้ทางเทศบาลเข้าดำเนินการเพื่อจัดการปัญหาดีงกล่าวโดยเร็วที่สุดคาับ
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : Admin
IP : 118.172.238.191
โทรศัพท์ : 053-321420 ต่อ 108
อีเมล์ : theyang2009@gmail.com
วัน-เวลา : 17/08/60 - 09:33 น.
ข้อความ : ได้แจ้งและประสานงานให้เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องรับทราบ ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนยางเนิ้ง
IP : 171.4.249.205
วัน-เวลา : 29/08/60 - 18:10 น.
ข้อความ : ดูสิร้านมีวัยรุ่นนะ

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 5  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ;;;;
IP : 171.4.249.205
วัน-เวลา : 29/08/60 - 18:12 น.
ข้อความ : [ppp
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 6  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
IP : 118.172.170.8
โทรศัพท์ : 053321420 ต่อ 108
วัน-เวลา : 31/08/60 - 15:42 น.
ข้อความ : เรียน ผู้ได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการร้านเกมส์ออนไลน์
ขอนำเรียนข้อมูลของ สถานประกอบการร้านเกมส์ออนไลน์มีหน่วยงานราชการหลายหน่วยงานที่กำกับดูแล อาทิ วัฒนธรรมจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการ ตาม พรบ. วีดีทัศน์ การมั่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจหรือฝ่ายปกครอง การจอดรถกีดขวางการจราจรหรือการฝ่าฝืนกฏจราจรเป็นอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ในส่วนของท้องถิ่นดูแลกำกับในส่วนของการร้องเรียนตาม พรบ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งในการขอจัดตั้งครั้งแรกร้านเกมส์จะได้ผ่านการประเมินตามหลักเกณฑ์ของ พรบ.วีดีทัศน์ ก่อนและมายื่นขอตาม พรบ.การสาธารณสุข เจ้าพนักงานท้องถิ่นถึงจะพิจารณาอนุญาต
การแก้ไข เทศบาลได้เข้าตรวจสอบเมื่อวันที่ 29 ส.ค. 60 ได้ทำบันทึกให้ร้านเกมส์ปฏิบัติตามกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดไม่ก่อความเดือดร้อนต่อผู้อื่น พร้อมทั้งเทศบาลได้มีหนังสือประสานไปยังที่ว่าการอำเภอสารภีและ สถานีตำรวจภูธรสารภีเพื่อกวดขัน ตรวจตรา ตามอำนาจหน้าที่แล้ว 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 7  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : คนยางเนิ้ง
IP : 223.204.69.6
วัน-เวลา : 11/09/60 - 15:37 น.
ข้อความ : ตอนจะไปถ่ายรูปเขาก็จอดดีสิครับ ลองแอบไปดูสิ
จอดเลยไหล่ทางตลอด สังเกตดูจากรูปที่ถ่ายน่ะครับ ข้างบ้านสอง ด้าน มีรั้วกั้น บ่งบอกให้ทราบ เลยว่า เขาทำไปเพื่ออะไร ลองไปถ่ายเวลาเลิกงาน หรือ เวลาดึกๆ สิครับ เห็นใจคนใช้เส้นทางบ้างเถอะครับ สายต้นยางแคบอยู่แล้ว ยังเอารถมาจอดไหล่ทางอีก เอาเปรียบสุดๆๆ


 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 8  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : Keddy ยางเนิ้ง
IP : 223.206.229.152
วัน-เวลา : 13/10/60 - 14:01 น.
ข้อความ : เอาเปรียบมากๆ คนเดินรถ เดินถนน ต้องเว้นไปเดินบนถนนเพราะไหล่ทางเท้า ทางมอเตอร์ไซด์วิ่ง ร้านนี้จอดเต็มพื้นที่หมด เราเป็นคนหนึ่งที่แวะเวียนมาซื้อเครื่องดื่มร้านขายของบริเวณใกล้เคียง เห็นแล้ว อุจาดตามาก คนเดินเท้าต้องเว้นให้กับรถที่จอดบนทางเดิน ไปเดินบนถนน แทน เห็นแก่ตัวสุดๆๆ เกินไปจริง ทางเทศบาลรีบเร่งแก้ไขด้วยสิครับ เจ้าของร้านก็เห็นแก่ตัวสุดๆๆ ไม่พอ กลิ่บบุหรี่ก็รบกวน ร้านที่ใกล้เคียงโดยร้านหมอ

 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 

กฎ กติกา มารยาท ในการร่วมแสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน / โพสต์ข้อความทั่วไป

1) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์

2) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร

3) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลบหลู่ ให้ร้ายผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และ สถาบันใดๆ

4) ห้ามโพสต์ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม หรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสังคมใดๆ

5) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

6) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรม

7) ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น e-mail Address เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

** ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว (หรือลบทั้งกระทู้) ออกไป โดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณะชนตามสมควรแก่ความผิด**

 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ* :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
แนบไฟล์ภาพประกอบ : 
(ไม่เกิน 3 ภาพ)       
 
 


วิธีใช้งาน: กรอกข้อมูลที่ต้องการในช่องกรอก หากต้องการแนบภาพด้วยให้กดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกภาพ แล้วกดปุ่ม Upload ทีละภาพตามต้องการ เสร็จแล้วจึงกดปุ่ม Submit
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com