ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
รายงาน
รายงานการเงิน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
งานทะเบียนราษฎร
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
  ชื่อกระทู้ : " ทำอย่างนี้ก็ได้หรือ "
ผู้ตั้งกระทู้ : กิ่งยางยางเนิ้ง
IP : 171.4.232.249
วัน-เวลา : 02/09/60 - 16:36 น.
ข้อความ : ร้านขายอาหารตามสั่งหน้าสหกร์การเกษตรสารภี ก่อนจะเก็บร้านมักจะเทน้ำที่ใช้ล้างกะทะในการปรุงอาหาร เศษน้ำแกงอาหารลงบริเวณท่อระบายน้ำตรงหน้าร้านเป็นประจำซึ่งไม่น่าจะทำอย่างนี้อาจจะทำให้เกิดน้ำเน่าเสีย เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงและเชื้อโรคต่างๆ ก่อเกิดภาวะส่งกลิ่นเน่าเหม็นตามมาได้ จึงขอให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปติดตามตรวจสอบให้ด้วยค่ะ

 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : Admin
IP : 180.180.165.171
โทรศัพท์ : 053-321420 ต่อ 108
อีเมล์ : theyang2009@gmail.com
วัน-เวลา : 04/09/60 - 10:24 น.
ข้อความ : จะแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผู้ใช้ทางถนนสายวัดพระนอนป่าเก็ตถี่
IP : 184.82.27.112
วัน-เวลา : 25/09/60 - 10:37 น.
ข้อความ : เรีนยท่านนายกฯมนูญ บูรณพัฒนา

เดี๋ยวนี้ได้มีคนนอกพื้นที่หมู่ 4 ต.ยางเนิ้ง ได้นำถุงขยะจำนวนมากมากองทิ้งไว้ข้างทางของถนนสายวัดพระนอนป่าเก็ตถี่ หมู่บ้านอยู่สูข ซึ่งน่าจะนำมาทิ้งในช่วงกลางคืนของวันอาทิตย์หรือเช้ามืดวันจันทร์ จึงทำให้ถนนสายดังกล่าวมีขยะกองทิ้งไว้หลายวัน กว่ารถขยะจะมาเก็บ ซึ่งหากเป็นคนในพื้นที่ก็จะทราบว่ารถเก็บขยะจะมาเช้ามืดของวันพฤหัสบดี คนในพื้นที่ก็จะนำถุงขยะมาวางไว้หน้าบ้านวันพุธ การนำถุงขยะมาทิ้งของคนนอกพิื้นที่ดังกล่าวทำให้ถนนสายดังกล่าวไม่สวยงามและจะทำให้สนุขมาคุ้ยเขี่ยเศษขยะกระจายทำให้สกปรกยิ่งขึ้น ทั้งๆที่ถนนสายดังกล่าวสวยงามเพราะท่านนายกได้ลาดยางให้ใหม่และเป็นถนนที่สวยงามเส้นหนึ่งของตำบลยางเนิ้ง
คนนอกพื้นที่ที่นำขยะมาทิ้ง ได้มาทิ้งเป็นอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนกันยายน 2560 หากไม่ดำเนินการอย่างใด เกรงว่าต่อไปจะแก้ไขยากยิ่งขึ้น
ด้วยเหตุนี้จึงเรีนยมาเพื่อขอให้นายกฯได้โปรดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคลนอกพื้นที่ดังกล่าว เพื่อภาพลักษณ์อันสวยงามของถนนสายวัดพระนอนป่าเก็ตถี่ ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้

 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 

กฎ กติกา มารยาท ในการร่วมแสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน / โพสต์ข้อความทั่วไป

1) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์

2) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร

3) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลบหลู่ ให้ร้ายผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และ สถาบันใดๆ

4) ห้ามโพสต์ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม หรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสังคมใดๆ

5) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

6) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรม

7) ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น e-mail Address เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

** ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว (หรือลบทั้งกระทู้) ออกไป โดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณะชนตามสมควรแก่ความผิด**

 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ* :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
แนบไฟล์ภาพประกอบ : 
(ไม่เกิน 3 ภาพ)       
 
 


วิธีใช้งาน: กรอกข้อมูลที่ต้องการในช่องกรอก หากต้องการแนบภาพด้วยให้กดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกภาพ แล้วกดปุ่ม Upload ทีละภาพตามต้องการ เสร็จแล้วจึงกดปุ่ม Submit
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 


Copyright 2005-2018 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com