ข้อมูลพื้นฐาน
ตราสัญลักษณ์
ประวัติความเป็นมา
ข้อมูลทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจและหน้าที่ของเทศบาล
คณะผู้บริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล
ปลัดเทศบาล
หน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษา
สถานธนานุบาล
ศูนย์บริการสารสนเทศ
นโยบายและแผน
นโยบายและแผน
เทศบัญญัติฯ
เเผนพัฒนาเทศบาล
เเผนการดำเนินงาน
รายงานติดตามและประเมินผลฯ
การประเมินผลการควบคุมภายใน
แผนอัตรากำลัง ๓ ปี
(พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๗)
(พ.ศ. ๒๕๕๘ - ๒๕๖๐)
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๓)
ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ
(พ.ศ. ๒๕๔๙ - ๒๕๕๓)
การป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานกำกับการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
รายงาน
รายงานการเงินและบัญชี
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผล/รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดเก็บและจัดหารายได้
สถิติรายได้ของเทศบาล
สถิติเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์/ใบบอก
สถิติการขอรับบริการอนุญาตงานก่อสร้าง
สถิติการขอรับบริการงานทะเบียนราษฎร
สถิติการขอรับบริการงานสาธารณสุขฯ
งานทะเบียนพาณิชย์
การประชุมสภาเทศบาลฯ
วาระยามเช้า
วารสาร/รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต
ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.(LPA)
การประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
ผลการตรวจสอบจาก สตง./ปปช/ปปท/สถ.
งานการเจ้าหน้าที่
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานเทศบาล
มาตรฐานกำหนดตำแหน่งระบบแท่ง
แบบฟอร์มต่างๆบริหารงานบุคคล
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ระเบียบ พรบ. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประกาศเทศบาลฯ
คำสั่งเทศบาลฯ
ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้ง
คลังข้อมูล
มุม KM
การสร้างเสริมวัฒนธรรมองค์กร
ศูนย์ดำรงค์ธรรม
แผนภูมิขั้นตอนการรับแจ้งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
ร้องเรียนงานบุคคล
 
หน้าแรก ข่าวสารกิจกรรม กระดานข่าว/ร้องทุกข์ สถานที่ท่องเที่ยว สินค้าท้องถิ่น ติดต่อเรา
 
  ชื่อกระทู้ : ทิ้งถุงขยะดำ ในพื้นที่สาธารณะ (ก่อความเดือดร้อน เหม็น)
ผู้ตั้งกระทู้ : นรินทร์
IP : 110.77.203.59
วัน-เวลา : 24/10/60 - 10:59 น.
ข้อความ : เนื่องจากเดี๋ยวนี้ได้มีคนนอกพื้นที่เข้ามาอาศัยเพิ่มขึ้น ในหมู่บ้านเวียงแก้ว-พรสวรรค์ (หลัง TOT ภาคเหนือ) ได้นำถุงขยะมากองทิ้งไว้ข้างทางของถนนในหมู่บ้านบริเวณพื้นที่สาธารณะ ซึ่งน่าจะนำมาทิ้งในช่วงกลางคืนหรือช่วงกลางวันที่ไม่ค่อยมีใครอยู่บ้าน ล่าสุดมีการมากองทิ้งไว้วันจันทร์ กว่ารถขยะจะมาเก็บ ซึ่งหากเป็นผู้อาศัยเก่าจะทราบว่ารถเก็บขยะจะมาเก็บขยะวันพฤหัสบดี คนในพื้นที่ก็จะนำถุงขยะมาวางไว้หน้าบ้านของใครของมันในวันพุธ การนำถุงขยะมาทิ้งของคนนอกพิื้นที่ดังกล่าวทำให้ส่งกลิ่นเหม็นและดูสกปรกและจะทำให้สนุขมาคุ้ยเขี่ยเศษขยะกระจายทำให้สกปรกยิ่งขึ้น คนนอกพื้นที่ที่นำขยะมาทิ้ง ได้มาทิ้งตั้งแต่มาอาศัยอยู่ใหม่ประมาณเดือนกันยายน 2560 หากไม่ดำเนินการอย่างใด เกรงว่าต่อไปจะแก้ไขยากยิ่งขึ้น และ ผู้อาศัยอื่นจะทำเป็นเยี่ยงอย่าง ซึ่งผู้เดือดร้อนบางท่านได้นำป้ายไปติด ว่าบริเวณนี้ไม่ใช่่จุดวางขยะ แต่ก็ยังมาทิ้งอยู่ (ไม่เข้าใจจริง ๆ ค่ะว่าอ่านไม่ออกเหรอ)
ด้วยเหตุนี้จึงเรีนยมาเพื่อขอให้นายกฯได้โปรดดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งกับบุคคลนอกพื้นที่ดังกล่าว เพราะเหม็นค่ะ และ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ หรือ รถขยะไม่เข้าไปเก็บขยะในซอยเหรือค่ะ (อันนี้ไม่ทราบจริง ๆ ค่ะ )

พิกัด : ถนนในหมู่บ้านเวียงแก้ว-พรสวรรค์ บริเวณปากซอย 2 (ผู้อาศัยที่ก่อความเดือดร้อน น่าจะอยู่ในซอย)
ขอขอบพระคุณอย่างสูง มา ณ ที่นี้ และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความเห็นใจและหาวิธีแก้ไขด้วยดีจากท่าน

 
 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 1  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : Admin
IP : 118.172.107.3
โทรศัพท์ : 053-321420 ต่อ 108
อีเมล์ : theyang2009@gmail.com
วัน-เวลา : 25/10/60 - 16:30 น.
ข้อความ : จะแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องรับทราบครับ ขอบคุณครับ

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 2  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : สุชาดา
IP : 184.82.27.75
วัน-เวลา : 02/11/60 - 10:47 น.
ข้อความ : เทศบาลน่าจะทำป้ายข้อความติดตามถนนสาธารณะที่มีการร้องเรียน เช่น ถนนเลียบทางรถไฟ ก่อนถึงโรงเรียนมงฟอร์ต มีป้ายรณรงค์รักษาความสะอาด เดี๋ยวนี้ถนนเส้นดังกล่าวสะอาดมาก

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 3  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : เก๋า
IP : 116.58.243.88
วัน-เวลา : 02/11/60 - 18:04 น.
ข้อความ : เห็นด้วยกับคุณสุชาดา มาก ๆ ครับ ปัจจุบันขับรถผ่านพิกัดที่ร้องเรียนดังกล่าวข้างต้นก็ยังเห็นมีการนำถุงขยะมาทิ้งอยู่ ไม่เห็นได้รับการแก้ไขเลย ขอฝากเทศบาลแก้ไขอย่างจริงจัง เช่น ติดป้ายเตือนเพื่อความสะอาด น่าอยู่และสภาพแวดล้อมที่ดีในพื้นที่ที่รับผิดชอบด้วยครับ ขอความกรุณาเทศบาลด้วยครับ

 
  ความคิดเห็น/คำตอบที่ 4  
  ผู้แสดงความคิดเห็น/ตอบ : ผู้เดือดร้อน
IP : 110.77.203.134
วัน-เวลา : 16/11/60 - 17:23 น.
ข้อความ : ไม่เห็นเทศบาลมาช่วยแก้ไขอะไรเลยครับ เเดือดร้อนจริง ๆ เหม็นขยะครับ

 
แสดงความคิดเห็น / ตอบกระทู้
 

กฎ กติกา มารยาท ในการร่วมแสดงความคิดเห็น / ร้องเรียน / โพสต์ข้อความทั่วไป

1) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ หรือ พาดพิงสถาบันพระมหากษัตริย์ และ ราชวงศ์

2) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางลามก อนาจาร

3) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่ส่อไปในทางหยาบคาย ก้าวร้าว ลบหลู่ ให้ร้ายผู้อื่น โดยมีเจตนาทำให้สังคมเข้าใจผิดต่อตัวบุคคล กลุ่มบุคคล องค์กร และ สถาบันใดๆ

4) ห้ามโพสต์ข้อความอันเป็นการท้าทาย ชักชวน ยั่วยุ ให้เกิดการทะเลาะวิวาท ความวุ่นวาย ความเกลียดชัง ความรุนแรงทางสังคม หรือ ข้อความที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างสังคมใดๆ

5) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา โจมตี หรือวิพากษ์วิจารณ์ศาสนา และ คำสอนของศาสนาใดๆ ทุกศาสนา

6) ห้ามโพสต์ข้อความหรือเนื้อหา ที่เกี่ยวข้องกับสิ่งผิดกฎหมาย และ ผิดศีลธรรม

7) ห้ามเสนอข้อมูลส่วนตัวของผู้อื่น เช่น e-mail Address เบอร์โทรศัพท์ ที่อยู่ โดยมีเจตนากลั่นแกล้งให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนรำคาญ และ ความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

** ข้อห้ามในกฎ กติกา ที่กล่าวไว้ข้างต้น ทางผู้ดูแล ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจที่จะลบข้อความดังกล่าว (หรือลบทั้งกระทู้) ออกไป โดยอาจไม่แสดงเหตุผลให้ทราบล่วงหน้า รวมถึงขอสงวนสิทธิ์ในการขยายผลในการดำเนินการทางกฎหมาย เพื่อปกป้องสิทธิของสาธารณะชนตามสมควรแก่ความผิด**

 
ชื่อ *
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :  
ข้อความ * :  
รหัสตรวจสอบ* :    กรุณากรอกรหัสในภาพให้ครบถ้วน

  กรุณาเติมรายละเอียดในช่องที่มีสัญลักษณ์ " * "
   
แนบไฟล์ภาพประกอบ : 
(ไม่เกิน 3 ภาพ)       
 
 


วิธีใช้งาน: กรอกข้อมูลที่ต้องการในช่องกรอก หากต้องการแนบภาพด้วยให้กดปุ่ม Choose File เพื่อเลือกภาพ แล้วกดปุ่ม Upload ทีละภาพตามต้องการ เสร็จแล้วจึงกดปุ่ม Submit
 
กลับไปดูกระทู้ทั้งหมด
 
 

 


Copyright 2005-2019 โดย เทศบาลตำบลยางเนิ้ง - www.theyang.go.th
สำนักงานเทศบาลตำบลยางเนิ้ง ถนนเชียงใหม่-ลำพูน จ.เชียงใหม่ 50140
เว็บไซต์ออกแบบและพัฒนาโดย www.click2solutions.com