ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location คู่มือสำหรับประชาชน

คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวนความสะดวก ในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘


รายการเอกสารดาวน์โหลด

ลำดับ ชื่อเอกสาร ขนาดไฟล์ ดาวน์โหลด(ครั้ง)
1 คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวนความสะดวก ในการพิจาณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ 1.14 MB. 29แชร์หน้านี้: