ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location ติดต่อเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

แผนที่ตั้ง เทศบาลตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่


ติดต่อเทศบาลตำบลยางเนิ้ง

------------------------------------------------------------------------------------------------

19/1 หมู่ที่ 1 ต.ยางเนิ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่  50140

Tel : เบอร์โทรศัพท์: 053-321420

นายกเทศมนตรี                                       ต่อ  102
รองนายกเทศมนตรี                                  ต่อ  105
ปลัดเทศบาล                                          ต่อ  111
สำนักปลัดเทศบาล                                   ต่อ  103
กองคลัง                                                ต่อ  106
กองช่าง                                                ต่อ  104
กองการศึกษา                                         ต่อ  107
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม                   ต่อ  108
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย               ต่อ  109
งานนิติการ                                             ต่อ  110
ฝ่ายปกครอง                                           ต่อ  114
งานจัดเก็บรายได้                                     ต่อ  115
งานแผนที่ภาษี                                        ต่อ  116
ระบบการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุข สำหรับผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงตำบลยางเนิ้ง (LTC)    ต่อ 112

Fax: แฟกซ์ : 053-321951

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย : 053-322-007

อีเมล:  Saraban-yangnoeng@lgo.mail.go.th

--------------------------------------------------------------------------------------

>>> Social Media <<<

• เว็บไซต์: www.theyang.go.th

• Facebook แฟนเพจเทศบาลตำบลยางเนิ้ง : https://www.facebook.com/theyang2009

• LINE@ เทศบาลตำบลยางเนิ้ง : @lql7822j

• YouTube ชุมชนคนยางเนิ้ง : https://www.youtube.com/channel/UCOvwYRlGKo__qoENh9FcicA

แบบฟอร์มติดต่อเทศบาลตำบลยางเนิ้ง