ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

map location ข้อมูลตำบลยางเนิ้ง

สินค้าท้องถิ่น

โคมประดับ โคมผัด

ผู้ผลิต: โคมประดับ โคมผัด

โคมไฟ หรือว่าวไฟ

ผู้ผลิต: อนงค์โคมลอย

ศรีวรรณาเซรามิกส์

ผู้ผลิต. นางศรีวรรณา ธรรมเสน,นางสาวจรัสศรี ธรรมเสน

ลุงแก้ว โคมไฟ หรือว่าวไฟ

ผู้ผลิต. นายดวงแก้ว สุวรรณ หรือนางวันเพ็ญ สุวรรณ