ข้อมูลเทศบาล
นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายมนูญ บูรณพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7188-8188

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายมานพ ถาเกิด

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1179-3801

นายวิชัย ลาปัน

รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-6195-4135

เขต 1

นางโสภา สารพฤกษ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1386-0023

นางประทุมมา หลวงชัย

นายมานพ ถาเกิด

นายวิโรจน์ สุต๋า

นายธิติวัฒน์ เชาว์ธำรงค์วรรธน์

นายสิงห์คำ แสงหล้า

เขต 2

นายชูชาติ นันติ

นางถวัลรัตน์ วุฒิเจริญคณิต

นายพงค์พันธุ์ ทารส

นางเอภิกา วชิระปุริน

นายวิชัย ลาปัน

นายจงรักษ์ สมการณ์
แชร์หน้านี้: