ข้อมูลเทศบาล
นายโชติอนันต์  แก้วกาวิล

นายโชติอนันต์ แก้วกาวิล

นายกเทศมนตรีตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1783-2686

msgสายตรงนายก

นายสมชาติ วงค์ใฝ

นายสมชาติ วงค์ใฝ

ปลัดเทศบาล
โทร : 06-1269-6611


เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

เทศบาลตำบลยางเนิ้ง

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สมาชิกสภาเทศบาล

สมาชิกสภาเทศบาล

นายพงค์พันธุ์ ทารส

ประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-9951-7592

นายชูชาติ นันติ

รองประธานสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-6192-2080

เขต 1

นางโสภา สารพฤกษ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1386-0023

นางประทุมมา หลวงชัย

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1031-2497

นายมานพ ถาเกิด

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 09-3137-0883

นายวิโรจน์ สุต๋า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 06-4346-2957

นายธิติวัฒน์ เชาว์ธำรงวรรธน์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-7563-9789

นายสิงห์คำ แสงหล้า

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-0882-9551

เขต 2

นายชูชาติ นันติ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-6192-2080

นางธวัลรัตน์ วุฒิเจริญคณิศ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 09-9241-8887

นายพงค์พันธุ์ ทารส

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
08-9951-7592

นางเอภิกา วชิระปุริณ

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-5424-5657

นายจงรักษ์ สมการณ์

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-1765-3733

นายสังวาล วงศ์วาน

สมาชิกสภาเทศบาลตำบลยางเนิ้ง
โทร : 08-9557-7236
แชร์หน้านี้: